War Thunder background
Dywizjon Szkoleniowy
Uwaga! Artykuł został opublikowany na starszej wersji strony. Mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem na niektórych przeglądarkach.


Piloci oraz Czołgiści, 

Wraz z jedną z nadchodzących aktualizacji, wprowadzimy nowy typ dywizjonu do War Thunder: „Dywizjon Szkoleniowy”. Teraz możesz łatwo wcielić się w rolę dowódcy, a następnie zebrać swoich przyjaciół, aby grać jako drużyna — wszystko jest o wiele prostsze! Spełnij swoje sny o stworzeniu własnego dywizjonu, szlifuj swoje umiejętności jako dowódca, szkol załogę, uczestnicz w bitwach dywizjonów oraz turniejach. 

Samo stworzenie Dywizjonu Szkoleniowego jest znacznie tańsze (250 Złotych Orłów + 10 000 Lwów), ale posiada on pewne ograniczenia:

 • Możliwe są wyłącznie stanowiska dowódcy, oficerów oraz rekrutów. Rola zastępcy nie jest dostępna. Dowódca nie może ani przekazać swojego stanowiska innej osobie, ani takiego dywizjonu opuścić. Może go jedynie rozwiązać albo zmienić w standardowy dywizjon.
 • Ma on ograniczoną liczbę miejsc: 10 członków i 20 kandydatów (złożonych podań).
 • Nie posiada on żadnego opisu — jedynie nazwę, prefiks oraz motto.
 • Nie można zmienić stylu prezentowania jego prefiksu.
 • W dowolnej chwili można zmienić go w pełnoprawny dywizjon, wchodząc w tryb jego edycji i dopłacając pozostałe 2250 Złotych Orłów.

Jeśli zdecydujesz się stworzyć dywizjon, pamiętaj o zasadach i nie łam ich.


Przypominamy, że w ostatniej aktualizacji: 1.51 „Zimna stal” wprowadziliśmy następujące zmiany w funkcjonowaniu dywizjonów, rolach ich członków i stanowiskach:

 • Wszystkie nowe dywizjony mogą mieć tylko jednego dowódcę.
 • Dowódca może powołać swojego zastępcę, ale tylko jednego.
 • Zastępca ma takie same przywileje (uprawnienia) jak dowódca, ale nie może rozwiązać dywizjonu, usunąć z niego dowódcy ani go zdegradować.
 • Dowódca może opuścić dywizjon tylko wtedy, gdy powołał wcześniej zastępcę.
 • Jeśli dowódca opuści dywizjon, jego zastępca automatycznie zostanie awansowany na dowódcę.

Jeśli dywizjon powstał przed tą zmianą i działa na starych zasadach, mając kilku dowódców, nowo mianowany „zastępca dowódcy” będzie mógł objąć dowództwo nad dywizjonem dopiero wtedy, gdy opuści go ostatni dotychczasowy dowódca.

Wszystkie nowo powstałe dywizjony będą tworzone w oparciu o nowe zasady.


Zespół War Thunder

Czytaj więcej:
Skrzynka z narzędziami!
 • 8 kwietnia 2024
Mad Thunder: Gniew i Grabież!
 • 1 kwietnia 2024
Maszyny z Przepustki Bitewnej: Kungstiger
 • 19 kwietnia 2024
Maszyny z Przepustki Bitewnej: P-51C-11-NT Mustang (Chiny)
 • 18 kwietnia 2024