War Thunder background
76 rocznica agresji ZSRR na Polskę
Uwaga! Artykuł został opublikowany na starszej wersji strony. Mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem na niektórych przeglądarkach.


25 lipca 1932 roku między Polską a ZSRR zawarto pakt o nieagresji, którego ważność w 1934 roku przedłużono aż do 31 grudnia 1945 roku. Niestety, 23 sierpnia 1939 roku ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy i ZSRR podpisali inną umowę międzynarodową: pakt Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół dodatkowy poruszał sprawę wzajemnego rozgraniczenia stref wpływów obu stron w razie wybuchu wojny pomiędzy III Rzeszą a Polską.

Wojska ZSRR zajmują wschodnie tereny Polski, 17.09.1939​

Realizując postanowienia tego paktu, 17 września 1939 roku wojska Armii Czerwonej dokonały zbrojnej agresji na Rzeczpospolitą. Pretekstem miała być treść noty dyplomatycznej przekazanej ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu, w której mowa była o rozpadzie państwa polskiego i konieczności podjęcia środków w celu ochrony mieszkańców zachodniej Białorusi i Ukrainy. Radziecka napaść była kompletnym zaskoczeniem dla polskich władz, wojska i społeczeństwa. Zdezorientowany sztab podjął decyzję o zaniechaniu walk z Armią Czerwoną i podejmowaniu ich tylko w przypadkach prób rozbrojenia, jednak z powodu słabej komunikacji niektóre jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza starały się stawić opór.

Atak ze strony radzieckiej nastąpił, gdy toczyła się bitwa nad Bzurą, broniła się Warszawa, Lwów i Modlin, a dowództwo wojsk polskich próbowało zorganizować obronę na tzw. przedmościu rumuńskim.

Jednak wobec szybkich postępów wojsk ZSRR organizacja obrony stała się niemożliwa. Mimo iż oddziały wojska polskiego otrzymały rozkaz przekroczenia granicy rumuńskiej i węgierskiej w celu uniknięcia niewoli, wszelkie próby przebicia się większych oddziałów kończyły się niepowodzeniem.

Polska, nie mogąc liczyć na sojuszników, stała się bezbronna, a agresja radziecka wytrąciła oręż z ręki żołnierzom, działającym już w warunkach sporego zmęczenia i rozpaczy związanej z ofensywą wojsk niemieckich.

Po zdradzieckiej napaści na Polskę do niewoli sowieckiej trafiło, według różnych źródeł, od 200 do 250 tysięcy polskich żołnierzy. Liczba zabitych nie jest znana. Straty Armii Czerwonej wyniosły około 10 tysięcy żołnierzy poległych, rannych i zaginionych. 22 września 1939 roku w Brześciu kombrig (pol. generał brygady) Siemion Kriwoszein i generał Heinz Guderian odebrali wspólną defiladę niemieckich i radzieckich oddziałów pancernych. 28 września Hitler i Stalin uznali kampanię w Polsce za zakończoną.


Marcin "Cain85" Bania, Zarząd Polskiego Działu Tłumaczeń

Miłośnik motoryzacji, lotnictwa i symulatorów wyścigowych. Fan F1 i piłki nożnej. W wolnych chwilach zajmuje się rysowaniem, a w towarzystwie nie pogardzi partyjką w gry planszowe. Na co dzień sprzedawca części samochodowych.

Źródła: www.historykon.pl, www.kresy.pl, www.1939.pl

 
Czytaj więcej:
Skrzynka z narzędziami!
  • 8 kwietnia 2024
Mad Thunder: Gniew i Grabież!
  • 1 kwietnia 2024
Maszyny z Przepustki Bitewnej: Kungstiger
  • 19 kwietnia 2024
Maszyny z Przepustki Bitewnej: P-51C-11-NT Mustang (Chiny)
  • 18 kwietnia 2024