War Thunder background
Łatka 2.31.1.37

Lotnictwo

 • Super Étendard — noktowizor dodany do zasobnika celowniczego ATLIS II. (Zgłoszenie)
 • Mirage 2000D-R1 — naprawiono błąd, w wyniku którego instalacja noktowizji powodowała utratę termowizji w zasobniku celowniczym CLDP. (Zgłoszenie)
 • Mi-8TB (Niemcy), Mi-8TW (ZSRR) — pozycja kamery w kokpicie została poprawiona.
 • Sea Hawk Mk.100 — naprawiono błąd, w wyniku którego w niektórych przypadkach rakieta AP Mk II na 1 węźle uzbrojenia nie była wyświetlana.
 • J-7E — naprawiono błąd, który powodował, że zasobnik zakłócający nachodził na model kadłuba.
 • F-16C Block 50, F-16D Block 40 Barak II — naprawiono błąd, który powodował, że instalacja noktowizji wpływała na jakość termowizji dla zasobnika LITENING II. (Zgłoszenie)
 • Orion UAV — poprawiono wyświetlanie maksymalnego zasięgu 9M133 w kamerze celowniczej.(Zgłoszenie)
 • HOT-3 — poprawiono niewłaściwy wcześniej maksymalny zasięg lotu, zwiększając go z 4000 do 4300 m. (Zgłoszenie)
 • Zwiększono maksymalny czas lotu pocisków przeciwpancernych dla działka Mk 103.
 • R-13M1 — dodano możliwość namierzania za pomocą radaru. (Zgłoszenie)
 • R-13M1 — czas lotu kierowanego został zwiększony z 54 do 60 sekund. (Zgłoszenie)
 • AIM-9D, AIM-9G, AIM-9H — opóźnienie między startem a rozpoczęciem lotu kierowanego zostało zmniejszone z 0.5 do 0.4 s. (Zgłoszenie)
 • AIM-9D, AIM-9G, AIM-9H opóźnienie między startem a aktywacją bezkontaktowego czujnika celu zostało zwiększone z 0.5 do 1.8 s.(Zgłoszenie)
 • AIM-9L, AIM-9M — opóźnienie między startem a rozpoczęciem lotu kierowanego zostało zmniejszone z 0.5 do 0.4 s. (Zgłoszenie)
 • AIM-9L, AIM-9M — opóźnienie między startem a aktywacją bezkontaktowego czujnika celu zostało zwiększone z 0.5 do 1.8 s. (Zgłoszenie)
 • Matra R550 Magic 2 — odległość aktywacji czujnika zbliżeniowego celu została zwiększona z 5 do 8 metrów. Źródło: The Magic 2: air-to-air missile for aerial combat.
 • Matra R550 Magic 2 — maksymalna prędkość kątowa śledzenia celu została zwiększona z 35 do 60 stopni na sekundę. Źródło: The Magic 2: air-to-air missile for aerial combat.
 • Matra R550 Magic 1, Matra R550 Magic 2 — zmieniono dynamikę pocisku, ponownie obliczono możliwe kąty odpalenia. Zmniejszając opór, zwiększono efektywny zasięg pocisku. Źródło: The Magic 2: air-to-air missile for aerial combat.
 • R-73 — zmieniono dynamikę pocisku, ponownie obliczono możliwe kąty odpalenia. W rezultacie efektywny zasięg pocisku został nieznacznie zwiększony.

Pojazdy naziemne

 • Naprawiono błąd, który powodował przedwczesny powrót do pojazdu naziemnego po zestrzeleniu drona zwiadowczego. Błąd ten powodował również, że kamera trzecioosobowa dla pojazdów naziemnych była podniesiona powyżej standardowej pozycji. (Zgłoszenie)
 • AMX-10P — poprawiono filmik, który pokazywał nieprawidłowy pocisk dla DM63. (Zgłoszenie)
 • Poprawiono (zwiększono) celność ognia z działa 90 mm: M3, M3A1, M36, M41, M54, oraz Typ 61. (Zgłoszenie)
 • Poprawiono (zwiększono) celność ognia z działa 75 mm: KwK42, PaK42, oraz KwK44. (Zgłoszenie)
 • Poprawiono (zwiększono) celność ognia z działa 128 mm: KwK44, oraz PaK44.(Zgłoszenie)
 • ZSU-52-2, WZ305 — naprawiono błąd, który umożliwiał oddanie strzału nawet wtedy, gdy strzelec jest nieprzytomny.(Zgłoszenie)
 • T114 — usunięto błąd powodujący brak możliwości cofania podczas unoszenia się na wodzie. (Zgłoszenie)
 • T54E2 — naprawiono błąd, który powodował brak obrażeń od ciśnienia w tym pojeździe. (Zgłoszenie)
 • T-70 — wartości przełożenia skrzyni biegów zostały doprecyzowane.. (Zgłoszenie)
 • Ul. Chaparral — wartości przełożenia skrzyni biegów zostały doprecyzowane. Maksymalna prędkość została zwiększona z 48 do 61 km/h. (Zgłoszenie) Źródło: TM 9-1425-1585-10-1 - System description of improved CHAPARRAL air defense guided missile system - 1981.
 • T20 — wartości przełożenia skrzyni biegów zostały doprecyzowane. (Zgłoszenie)
 • M60A3 TTS — dodano brakujący efekt dymu wyrzutu gazów prochowych. (Zgłoszenie)
 • AUBL HVG — naprawiono błąd, który powodował powolne celowanie przeciwlotniczym karabinem maszynowym. (Zgłoszenie)
 • Obiekt 211 — powiększenie optyki strzelca zostało zmienione z 4.0-12x na 3.5-7.0x. (Zgłoszenie)
 • HN-6 — model lotu pocisku został poprawiony.
 • HN-6 — rotacja pocisku w locie została dodana.
 • 90mm M82/T41 — doprecyzowano balistykę pocisku, zmniejszono utratę prędkości w locie. Źródło: "Terminal Ballistic Data Volume III: Bombs, Artillery, Mortar Fire & Rockets, Office of the Chief of Ordnance, September 1945".
 • 9M311, 9M311M1 SAMs — maksymalne przeciążenie zostało zwiększone z 18 do 32g. (Zgłoszenie)
 • 9M311, 9M311M1 SAMs — autopilot pocisku został przeprojektowany.
 • 95Ya6 — autopilot pocisku został przeprojektowany.
 • Obiekt 775 — zmniejszono grubość przednich zbiorników paliwa. (Zgłoszenie)
 • 57mm Typ 3 HEAT — usunięto smugacz. (Zgłoszenie)
 • Typ 93, LAV-AD, Typ 81 (C), Lvrbv 701, Machbet — usunięto błędne śledzenie flar przez IRST.
 • M109G — naprawiono błąd uniemożliwiający przeładowywanie granatów dymnych. (Zgłoszenie)
 • Somua SM — dodano system kierowania ogniem dowódcy. (Zgłoszenie)
 • ZSU-37-2 — Identyfikacja swój-obcy (IFF) została dodana do radaru 1RL34. (Zgłoszenie)
 • Typ 87 — dodano tryb optycznego śledzenia celu.
 • Strieła-10M2 — naprawiono błąd powodujący, że dalmierz radiowy nie mierzył zasięgu przy niskiej prędkości radialnej celu. (Zgłoszenie)
 • Strieła-10M2 — naprawiono błąd, który uniemożliwiał pomiar zasięgu w odległości od 7000 m do 10000 m. (Zgłoszenie)
 • OTOMATIC — poprawiono wzór pracy obracającego się radaru, a pionowy kąt przeszukiwania został zwiększony z 17 do 27 stopni. (Zgłoszenie)

Flota

 • HMS Daring, HMS Diana — dodano możliwość obracania głównej wieżyczki rufowej o 360 stopni.
 • Pr.45 Opytnyj — zmieniono parametry systemu kierowania ogniem, aby dopasować je do niszczycieli z czasów II wojny światowej. Zmniejszono szybkość obliczania parametrów.
 • Pr.45 Opytnyj — pomocnicze działo kalibru 45 mm zostało zmienione z 45 mm/68 21-KM na 45 mm/46 21-K.

Interfejs

 • Okno wyboru klastra serwerów zostało zmienione:
  • Główny widok Automatycznego Wyboru Klastrów wskazuje teraz, które klastry zostaną wybrane jako najlepsze.
  • Jeśli wybrano Automatyczny Wybór Klastrów, inne klastry nie zostają zablokowane i są dostępne do wyboru. Wybranie innych powoduje odznaczenie automatycznego wyboru klastrów.
 • Naprawiono nakładanie się tekstu na wskaźnik stanu i mapę w trybie lornetki w pojeździe naziemnym.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie dodatkowych akcji na pasku akcji po jego rozwinięciu.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że wskaźnik uzupełnienia załogi znikał przed zakończeniem uzupełniania.
 • Usunięto "ukrytą stronę" w menu poleceń radiowych. (Zgłoszenie)
 • Informacje o aktualizacjach w grze są teraz wyświetlane niezależnie od wybranego języka gry.

Inne poprawki

 • Naprawiono błąd, który mógł powodować awarię gry po przejściu do widoku kamery w helikopterze podczas powtórki bitwy.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować awarię gry podczas zrzucania bomb z samolotu.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.