War Thunder background
Łatka 2.29.0.94

Lotnictwo

 • Teraz, podczas śledzenia pocisków i bomb przez kamerę śledzącą, kamera jest lepiej skierowana na cel, dzięki czemu łatwiej jest zobaczyć, dokąd zmierza wystrzelony pocisk.
 • AV-8B Plus - strona obsługi radaru została dodana do trybu MFD. (Raport)
 • Jaguar GR.1, Jaguar GR.1A, Jaguar E - dodano osobne sekwencje zrzutu bomb. (Raport)
 • Fw 190 D-13 - naprawiono błąd, który powodował, że działko w silniku pokazywało 30 mm działko Mk 108 w trybie rentgenowskim zamiast 20 mm działka MG 151. (Raport)
 • Be-6 - naprawiono błąd, który powodował, że klapy w pozycji do lądowania przycinały się przez torpedę. (Raport)
 • Sea Hawk FGA.6 - naprawiono błąd, który powodował, że 4. węzeł uzbrojenia na lewym skrzydle unosił się zamiast być przymocowany. (Raport)
 • Rakiety FZ49 HEAT - naprawiono gęsty dym z tych rakiet.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że działa przeciwlotnicze w bazach do bombardowania nie atakowała samolotów wyposażonych w bomby i pociski ziemia-powietrze.
 • F-100F (Chiny) - dodano dodatkowy kamuflaż, który można zdobyć, wykonując zadanie lub kupując za Złote Orły.

Mapy

 • Przyczepność gleby bez błota lub trawy została zmieniona, aby pomóc w rozwiązaniu problemu gorszej mobilności pojazdów kołowych poruszających się po takiej nawierzchni.

Okręty

 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatu "Wyrzutnia torped jest martwej strefie" podczas próby wystrzelenia torpedy.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który powodował, że Analiza ochrony wyświetlała nieprawidłowe zagrożenie pomimo zapisania wyboru innego kraju i ery.
 • Begleitpanzer 57 - naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie nieprawidłowej ilości amunicji we wskaźniku stanu pozostałej amunicji pierwszego wyboru.

Inne poprawki

 • Naprawiono błąd, który mógł powodować zawieszanie się gry podczas oglądania helikoptera w powtórkach bitew.
 • Naprawiono błąd, który powodował spowolnienie gry podczas opuszczania powtórki bitwy po ustawieniu prędkości odtwarzania mniejszej niż 1x.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.