War Thunder background
Łatka 2.29.0.88
  • Naprawiono błąd, który powodował migotanie modeli samolotów na odległość, gdy samolot znajdował się na tle chmur.
  • Poprawiono niektóre zdjęcia kart statystyk.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.