War Thunder background
Łatka serwera 28.09.2023

Flota

  • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie komunikatu "UWAGA! Nienaprawialny wyłom!" wyświetlany dla okrętu po zniszczeniu przedziału bez wyłomu został naprawiony.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że łodzi floty przybrzeżnej nie można było naprawić, jeśli przedział miał wyłom.

Samoloty

  • MiG-29SMT - RWR został zastąpiony systemem L-150.
  • T 2 - naprawiono błąd powodujący brak dodatkowych kamuflaży w menu dostosowywania.

Misje

  • Naprawiono lokalizacje odradzania w misji [Dominacja] Poligon 2271.
  • W misjach na mapie Synaj lądowisko dla helikopterów zostało przeniesione w góry, aby poprawić jego ochronę.
  • W misji [Podbój #1] Normandia naprawiono punkty odradzania, które znajdowały się częściowo wewnątrz budynku.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.