War Thunder background
Łatka serwera 22.09.2023
  • Względny tryb sterowania dla ustawień "Oś pionowa celowania uzbrojeniem" i "Oś pozioma celowania uzbrojeniem" jest wyłączony dla standardowych ustawień sterowania.
  • Ustawienia wiatru dla drzew zostały dostosowane tak, aby wyglądały bardziej naturalnie.
  • Domyślnie jasność i kontrast zostały dodane do ustawień dynamicznego mapowania tonów, aby uzyskać żywy obraz.
  • Poprawiono nowoczesną flagę USA na obrazach kart statystyk.
  • Postęp osiągnięć Steam jest teraz wyświetlany.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.