War Thunder background
Łatka 2.29.0.35

Samoloty

 • Ju 87D-3 - naprawiono błąd, który uniemożliwiał wzięcie udziału w bitwie tym samolotem. (Raport)
 • F-16C Block 50 - poprawiono położenie kamery celownika LITENING II. (Raport)
 • Tornado IDS ASSTA1 - naprawiono teksturę szkła. (Raport)

Pojazdy naziemne

 • Naprawiono błąd, który powodował, że ilość załadowanej amunicji nie zgadzała się z ilością wybraną przed meczem. (Raport)
 • Dostosowano ustawienia kolizji, aby zmniejszyć utratę prędkości podczas zderzenia z betonowymi, ceglanymi i kamiennymi ogrodzeniami.
 • Obiekt 279 - naprawiono pancerz kadłuba. (Raport)
 • T30 - poprawiono położenie magazynu amunicji. (Raport)
 • Strv m/42 EH - poprawiono pozycję strzelca. (Raport)

Misje

 • [Operacja] Bitwa o Wietnam wykorzystuje teraz zaktualizowaną logikę bombardowania baz, w której lokalizacja baz zależy od ery meczu. Zwiększono liczbę możliwych pozycji baz.
 • W misjach Powietrznych RB i Konfrontacji zmniejszono wymaganą liczbę PW do bombardowania baz na najwyższych rangach.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że działa przeciwlotnicze osłaniające pojazdy naziemne mogły strzelać do samolotów, które nie stanowiły zagrożenia dla nich lub innych pojazdów naziemnych.
 • Naprawiono nadmierną celność dział przeciwlotniczych osłaniających bazy bombowe w określonych misjach Powietrznego RB i Konfrontacji.

Interfejs

 • Teraz, gdy warunki zdobycia flagi zostaną spełnione lub flaga zostanie zakupiona, ikona flagi będzie wyświetlana w menu wiadomości, podobnie jak w przypadku naklejek.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że mapa nie wyświetlała się w misjach morskich [Konfrontacja], jeśli została otwarta po raz pierwszy, gdy gracz znajdował się w samolocie z katapultą.

Udźwiękowienie

 • Zmniejszono głośność silników sojuszniczych pojazdów naziemnych w przypadku ich dużej koncentracji wokół gracza. Nie dotyczy to głośności silników wrogich pojazdów naziemnych.
 • Dźwięki silników czołgów serii Abrams i T-64 zostały dostosowane, aby brzmiały bardziej realistycznie.
 • Dodano pauzy dla komunikatów głosowych "Kąta natarcia" i "Przeciążenia" dla opcji sterowania "Celowanie myszą" i "Uproszczone sterowanie".
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować odtwarzanie komunikatów głosowych załogi po zatopieniu i zniszczeniu okrętu gracza.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że dźwięki RWR pozostawały po zniszczeniu samolotu i odrodzeniu się w pojeździe naziemnym.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.