War Thunder background
Łatka 2.29.0.31
  • Naprawiono błąd, który powodował, że zrzucanie bomb serii nie działało przy wyłączonej w ustawieniach opcji „Seria bomb”.
  • Fw 190D-13 — naprawiono błąd uniemożliwiający wybranie uzbrojenia dodatkowego. (Raport)
  • W wersji Realistycznej [Operacja] Skalne Filary naprawiono błąd, który powodował, że samoloty, które miały pojawiać się w powietrzu, pojawiały się na lotnisku.
  • Zastąpiono głosy dowódcy załogi Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i marynarza, ponieważ zauważono, że dowódca brzmiał zbyt młodo, a marynarz nie brzmiał wystarczająco młodo.
  • Naprawiono nadmierne grzechotanie gąsienic pojazdów naziemnych.
  • Naprawiono błąd, który powodował awarię podczas odtwarzania powtórki serwera przy użyciu DirectX 12.

The current provided changelog reflects the major changes within the game as part of this Update. Some updates, additions and fixes may not be listed in the provided notes. War Thunder is constantly improving and specific fixes may be implemented without the client being updated.