War Thunder background
Łatka serwera 23.08.2023
 • Przywrócono kamerę trafień dla niedawno odrodzonych wrogów, którzy znajdują się w stanie tymczasowej niewrażliwości.
 • Wprowadziliśmy zmiany w rotacji misji w trybie zręcznościowym i realistycznym:
  • Breslau (wszystkie misje) - Minimalny BR sesji został zwiększony z 2.7 do 5.7.
  • Mozdok - Tymczasowo wyłączyliśmy wszystkie misje z wyjątkiem [Dominacja #1] Mozdok, abyśmy mogli ocenić dane dotyczące preferencji mapy dla tej konkretnej misji. Decyzja o zmianie rotacji misji na Mozdoku zostanie podjęta po zebraniu i przeanalizowaniu statystyk.
 • Wprowadziliśmy również zmiany w rotacji misji w realistycznych bitwach naziemnych:
  • Prowincja Europejska (wszystkie misje) - minimalny BR sesji został zwiększony z 4.0 do 5.7.
  • [Dominacja #1] Pradesh - Minimalny BR sesji został zwiększony z 6.3 do 6.7.
  • [Dominacja #2] Linia Maginota, [Bitwa #2] Linia Maginota, [Dominacja #2] Wietnam, [Bitwa #2] Wietnam, [Dominacja #2] Kopalnia złota i [Bitwa #2] Kopalnia złota - Minimalny BR sesji został zmniejszony z 7.3 do 6.7.

The current provided changelog reflects the major changes within the game as part of this Update. Some updates, additions and fixes may not be listed in the provided notes. War Thunder is constantly improving and specific fixes may be implemented without the client being updated.