War Thunder background
Łatka 2.27.1.62
  • Naprawiono błąd, który powodował brak uszkodzeń odłamkowych części śmigłowców/samolotów, gdy amunicja odłamkowa o kalibrze 20 mm lub większym eksplodowała wewnątrz kadłuba i skrzydeł. Błąd ten powodował, że obrażenia były niższe po zaimplementowaniu realistycznej mechaniki rozprzestrzeniania się odłamków, ponieważ odłamki mogły przechodzić z wnętrza celu na zewnątrz przez kadłub i skrzydła bez zadawania obrażeń. Teraz odłamki rozprzestrzeniają się prawidłowo i zadają takie same obrażenia jak przed wprowadzeniem tej mechaniki.
  • W przypadku pocisków rakietowych z laserowym naprowadzaniem lub półautomatycznym systemem naprowadzania (SACLOS) podczas rozgrywki trzecioosobowej dodano wizualizację okna startowego pocisku rakietowego, aby wyraźnie wyświetlać strefy naprowadzania dostępne do wystrzelenia.
  • Dla pocisków AGM-12С, AGM-12B, AA-20, AS-20, AS-30 zmodyfikowano smugę dymu, aby była mniej obszerna i bardziej przejrzysta zgodnie z odniesieniami wizualnymi oraz aby celowanie było wygodniejsze.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że kompensacja wydatków nie uwzględniała automatycznego zakupu "Uzupełnienia załogi" po bitwie.
  • Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie informacji o aktywnych dopalaczach podczas kopiowania dziennika bitwy (raport).
  • Do celowników pojazdów naziemnych, śmigłowców i samolotów dodano licznik odliczający czas, w którym nadal można wystrzelić pocisk kierowany wiązką bez zakłócania naprowadzania wcześniej wystrzelonych pocisków.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.