War Thunder background
Łatka 2.25.1.112

Samoloty

 • SAAB J-35XS - poprawiono asymetryczny układ uzbrojenia dodatkowego.
 • A-4E, A-4N Skyhawk II (Ayit) - poprawiono nieprawidłową ikonę konfiguracji 6x 500lb LDGP Mk 82 w menu uzbrojenia dodatkowego.
 • Blenheim Mk.IV - naprawiono błąd, który powodował, że górna wieżyczka mogła strzelać przez kadłub.
 • Mi-28 - naprawiono błąd, który uniemożliwiał kopiowanie ustawień uzbrojenia.
 • AH-6M - poprawiono maksymalną masę ładunku.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że po odrodzeniu lub wylądowaniu w celu naprawy włazy skrzydła pozostawały szeroko otwarte.)
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał naprawę sterów i śmigieł, gdy dźwignia sterowania ustawieniem śmigła była ustawiona w pozycji powyżej 80%.

Flota

 • Pociski 356 mm typu 91 APC i 356 mm zwykłe typu 0 - zmieniono typ materiałów wybuchowych z shimose na typ 91.
 • Rjanyj - naprawiono błąd, który powodował, że pierwsze działo główne podnosiło się przez górny ekran.
 • Raimondo Montecuccoli - naprawiono błąd, który powodował, że moździerz strzelał razem z działami głównymi.

Interfejs

 • Dodano możliwość zapisywania i przeglądania postępu ulubionego osiągnięcia od ostatniego punktu.
 • Dodano możliwość przeglądania zadań osobistych (zadań bitewnych, zadań zaliczenia bitwy, ulubionych osiągnięć) w bitwie.
 • Dodano nazwę trybu prostowania trajektorii pocisku do podpowiedzi wyświetlanej po najechaniu myszą na dolny panel.
 • Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie tylko jednej ikony zasobnika w oknie uzbrojenia podwieszanego podczas instalowania zasobników w parach.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że ostatnio wybrana konfiguracja po ponownym uruchomieniu gry mogło zostać skopiowane do innego ustawienia.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.