War Thunder background
Łatka 2.25.1.32

Pojazdy naziemne

 • Dodano wskaźnik błędu, jeśli jedna dekoracja koliduje z inną.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować spadek FPS podczas przybliżania na pojazd z oznaczeniami.
 • Naprawiono błąd, w którym generator dymu pozostawał na zniszczonym pojeździe.
 • Naprawiono błąd, w którym dekoracje krzaków mogły całkowicie lub częściowo zniknąć w hangarze.
 • Pancyr-S1 - przywrócono brakującą modyfikację "Stabilizacja działa" (raport).
 • Typ 87 - naprawiono błąd, w którym nie można było sterować działem po wyeliminowaniu strzelca przy włączonym zdwojonego sterowania dla dowódcy .
 • 105mm T279 - zwiększono masę pocisku w locie z 4,2 do 4,5 kg (raport).

Samoloty

 • Tornado F.3 - usunięto odbicie wyświetlacza minimapy na szybie kokpitu.
 • Tornado GR.1 - naprawiono artefakty wizualne, które mogły pojawiać się na czaszy w mapach nocnych.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał ukończenie samouczka startu/lądowania w trybie SB, gdy używano gamepada (raport).
 • BV 238 - naprawiono nieprawidłową pozycję załogi w trybie xray.
 • Me 262 A1/U4 - naprawiono nieprawidłowe opóźnienie zapalnika nabojów HE-T.
 • Bf 109G-10, Bf 109G-14 - naprawiono błąd z nieprawidłowym wyświetlaniem działek МK-108 i МG-151 w trybie prześwietlenia(raport).

Flota

 • HMS Hood - poprawiono parametry nabierania wody i przechyłu. Okręt nie przewraca się na bok, zalanie trwa dłużej i płynniej.
 • MPK 204 - naprawiono błąd, który uniemożliwiał kontrolę uszkodzeń, gdy liczba załogi zmniejszyła się do 5%.
 • T-51b - naprawiono błąd, który powodował wystrzelenie torpedy podczas strzału z działka automatycznego.
 • Duguay-Trouin - naprawiono błąd, który powodował uszkodzenie drugiej wieżyczki głównego uzbrojenia przy zniszczeniu trzeciej.
 • IJN Chidori - naprawiono błąd, który uniemożliwiał ostrzał z rufowej wieżyczki głównego uzbrojenia.

Udźwiękowienie

 • Strzały z pojazdów naziemnych słyszane z widoku strzelca mają teraz podmuch dźwięku, który kompensuje brzęk zamka działa.
 • Strzały z pojazdów naziemnych z widoku trzeciej osoby, a także strzały od sojuszników/wrogów są teraz mniej wyraziste.
 • Miks dźwiękowy został ponownie zbalansowany w celu poprawy dynamiki ogólnej. Tzn. Zwiększono różnicę głośności pomiędzy cichymi i głośnymi dźwiękami, a także zmniejszono ogólną głośność gry.
 • Głośność wybuchów stała się bardziej spójna z odległościami, w jakich występują. Bliskie eksplozje brzmią ostro i wyraźnie; im dalej, tym są mniej wyraźne i głośne, z charakterystycznym echem.

Wydarzenie "Mobilna Piechota"

 • Naprawiono dalmierze egzoszkieletów.
 • Naprawiono drgający ruch poprzez szybkie klikanie prawego/lewego przycisku.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał powstawanie wtórnych fragmentów pocisków przeciwlotniczych 9М336М i FIM-92X.
 • Zwiększono odległość namierzania przez głowice 9М336М i FIM-92X.
 • Zwiększono szybkość pozyskiwania egzoszkieletów dla klas Szturmowych, PPK i MANPADS.
 • Zmniejszono szybkość mierzenia odległości egzoszkieletów snajperskich.
 • Zmieniono nabój 12,7mm HE-I karabinu maszynowego 6P51 na nabój AP-I.
 • Kamera widoku z trzeciej osoby została przesunięta do tyłu i do góry.

Interfejs

 • Jeśli gracz ma jedną z nagród za osiągnięcia, która nie została wykupiona. Za każdym razem, gdy okno profilu zostanie otwarte, gracz będzie mógł zobaczyć zakładkę Osiągnięcia z niewykupioną nagrodą.
 • Naprawiono błąd, w którym lista dywizjonów mogła automatycznie przewijać się na górze.
 • Naprawiono błąd, przez który ikony kart bonusowych wyglądały na zniekształcone.
 • Naprawiono błąd, w którym nazwa trybu radaru na "Chrizantiema-S" wychodziła poza krawędź ekranu.
 • Dodano możliwość śledzenia postępów w wyzwaniach podrzędnych w oknie Przepustki Bitewnej.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.