War Thunder background
Łatka 2.25.0.48 (Łatka serwera - PlayStation, Xbox)
  • Naprawiono błąd, który powodował, że torpedy nie zostawiały śladu w wodzie.
  • Naprawiono nieprawidłowe odbicia od śniegu podczas deszczu na lokacjach Ardeny, Linia Maginota i Siewiersk-13 przy średnich i niskich ustawieniach graficznych(raport).

PC oraz MacOS

  • Mac - naprawiono błąd, który pozwalał kursorowi myszy opuścić okno gry (raport).
  • Naprawiono błąd, który powodował możliwy crash na kartach graficznych Intel Arc (raport).

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.