War Thunder background
Łatka 2.25.0.45

  • Naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie celownika w HUD niektórych samolotów (raport)
  • Warunki niektórych zadań bitewnych zostały zmienione. Nowe warunki są stosowane tylko do świeżych zadań, warunki zadań w toku pozostają niezmienione. (tabela ze szczegółami).

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.