War Thunder background
Łatka 2.25.0.44 (2.25.0.41 - Xbox, Playstation)

Pojazdy naziemne

 • Przywrócono systemy ostrzegania przed opromieniowaniem wiązką lasera w losowych bitwach.
 • Naprawiono błąd, w którym aktywowany tryb tempomatu nie był wyświetlany.
 • Naprawiono błąd, w którym zniszczona antena rakietowych zestawów przeciwlotniczych nadal się obracała.
 • Pancyr-S1 - naprawiono błąd, który uniemożliwiał radarowi śledzenie pocisków powietrze-ziemia i bomb lotniczych (raрort).
 • Pancyr-S1 - rozwiązano problem, w którym radar przeszukujący nie był w stanie wykryć nisko latających celów.
 • Pancyr-S1 - naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie kątów stożkowego skanowania radaru.
 • Pancyr-S1 - dostosowano czas skanowania radaru przeszukującego w różnych trybach. Stożkowy 0-30 stopni - 2 s; 0-60 stopni - 4 s; 0-80 stopni - 8 s.
 • TOR-М1 - naprawiono błąd z nieprawidłowym wyświetlaniem stożka radaru poszukiwawczego (raport).
 • TOR-М1 - dostosowano czas skanowania radaru poszukiwawczego w różnych trybach. Stożkowy 0-12 stopni - 1 sek; 0-32 stopnie - 3 sek; 0-64 stopnie - 6 sek.
 • FlaRakRad - naprawiono błąd, który wyłączał radar śledzący po wyłączeniu radaru przeszukującego (raport).
 • FlaRakRad - zwiększono zasięg IRST z 10 do 15 km.
 • ITO-90 - zwiększono zasięg IRST z 10 do 15 km.
 • 2S6 - zasięg IRST został zwiększony z 10 do 12 km.
 • ADATS - zasięgIRST został zwiększony z 10 do 12 km.
 • 2S6 - odległość radaru śledzącego została zwiększona z 10 do 13 km.
 • 2S6 - zwiększono kąty stożka skanowania radaru przeszukiwania z 15 do 20 stopni (raport).
 • 2S6 - zwiększono kąty IRST: z +/-20 do +/-134 w poziomie oraz z -10...+80 do -12...+84 w pionie (raport).
 • LAV-AD, Typ 93, Machbet, SIDAM 25, SIDAM 25 (Mistral) - naprawiono nieprawidłowy zasięg IRST w trybie prześwietlenia i w bitwie, zwiększono zasięg IRST do 10 km.
 • Pocisk ziemia-powietrze Typ 91 - poprawiono autopilota, dopracowano dynamikę pocisku. Zwiększono czułość zapalnika kontaktowego.

Samoloty

 • Przywrócono systemy ostrzegania przed opromieniowaniem wiązką lasera w losowych bitwach.
 • Zwiększono 2-3 krotnie odległość wszystkich systemów ostrzegania przed namierzeniem i pociskami samonaprowadzanych półaktywnie.
 • Wskaźnik poprawki uzbrojenia nie będzie już dostępny dla celów powietrznych w trybie TWS (track-while-scan), tak samo jak dla obszaru docelowego ustawionego na ziemi. Wskaźnik jest teraz dostępny na dystansach do 1,5 km, śledzenie celu jest teraz płynniejsze. Kiedy wskaźnik naprowadzania jest aktywowany, jego tryb jest teraz wyświetlany jako "AUTO" w HUD.
 • Aby uczynić charakterystykę lotu wszystkich pocisków bardziej autentyczną, znacznie zwiększono ich opór indukowany. Powoduje to zwiększenie spadku energii podczas manewrowania, a także podczas lotu z niską prędkością. Zmniejszy się maksymalny zasięg wystrzeliwując pocisk w cel zbliżający się w naszą stronę i na kursach kolizyjnych), zwiększy się skuteczność indukowanego oscylowania pocisków przez manewry w walce powietrznej na dalekich dystansach.
 • Ki-21-Ia, Ki-21-I Hei - dodano oddzielny zrzut bomb.
 • Be-6 - dodano oddzielne zrzucanie bomb.
 • A-26 (wszystkie modyfikacje) - naprawiono kąty celowania wieżyczek.
 • Bf 110G-4 - naprawiono błąd, w którym po zamontowaniu bomb zapalających Flam C 250 i Flam C 500 wyświetlał się zasobnik z działkami.
 • Bf 110G-2, Bf 110G-4 - naprawiono nieprawidłowe ikony bomb w menu uzbrojenia dodatkowego.
 • Z-10 - zmniejszono masę startową (uzbrojony, zatankowany, z załogą) do 5 540 kg.
 • Lynx AH Mk.1, G-Lynx - naprawiono błądzenie autopilota w trybie zawisu.
 • Ka-50, Ka-52, Ka-29, Wasp HAS Mk.1, Scout AH Mk1 - naprawiono chybotanie w locie poziomym.
 • MiG-23BN - zwiększono masę paliwa o 140 kg, zmniejszono masę własną.

Naval

 • Impieratrica Marija - ustalono granice obrotu drugiej i trzeciej wieżygłównego kalibru, które wcześniej umożliwiały strzelanie przez nadbudówkę.
 • RN Duilio - schowano łodzie ratunkowe, aby poszerzyć kąty trawersu dział 37 mm na nadbudówce rufowej.
 • USS Newport News - poprawiono opancerzenie płaszcza rufowej wieżyczki głównego kalibru.
 • Duguay Trouin - skorygowano prędkość celowania wieżyczek głównego kalibru: obrót z 7 do 6,4 stopni/s; elewacja z 6,4 do 6 stopni/s.
 • Duguay Trouin - zwiększono magazyn amunicji pierwszego rzędu wieży głównych z 17 do 30 pocisków.
 • Działo 155mm/50 model 20 - dostosowano parametry pocisków:
  • Poprawiono nazwę pocisku HE.
  • Zmieniono typ pocisku półprzeciwpancernego z SAPCBC na SAPBC.
  • Zwiększono prędkość wylotową pocisku HE z 864 do 870 m/s.

Udźwiękowienie

 • Niektóre karabiny maszynowe w pojazdach naziemnych i samolotach, które wcześniej używały dźwięku Browninga M1919, ale miały większą szybkostrzelność, teraz mają swój własny dźwięk z poprawnym udźwiękowieniem.
 • Niektóre lotnicze karabiny maszynowe o szybkostrzelności powyżej 20 pocisków na sekundę, które wcześniej używały dźwięku Browning M1919, używają dźwięku MG-81.
 • Czołgi z rodziny Merkava Mk 4 otrzymały prawdziwy dźwięk silnika MTU MB 833 z rodziny Leopard 2.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, w którym na śmigłowcach z radarem brakowało inklinometru.
 • Zmniejszono wybór odległości dla pojazdów naziemnych w analizie ochrony do 2000 metrów. Poprzednio penetracja pancerza nie była brana pod uwagę przy odległościach powyżej 2000 metrów pomimo możliwości wyboru większej odległości w interfejsie.

Inne zmiany

 • Naprawiono chwilowe wizualne powiększanie modelu podczas przełączania między dwoma okrętami o podobnej wielkości.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować zawieszanie się gry podczas próby dołączenia do kolejnej bitwy (raport).
 • Naprawiono jedną z przyczyn zawieszania się przeglądarki w grze.
 • Naprawiono błąd, który mógł powodować, że pojazdy opancerzone wyświetlały się zbyt jasno w termowizji (raport).
 • Naprawiono błąd, który powodował, że monit o gaśnicy nie był wyświetlany (raport).

Xbox Series X

 • Naprawiono zawieszanie się gry podczas próby obejrzenia powtórki z serwera.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.