War Thunder background
Łatka 2.25.0.37
  • Naprawiono błąd, który umożliwiał pociskom naprowadzanym przez TV namierzanie celów w nocy.
  • USS Newport News - naprawiono błąd, który uniemożliwiał działanie "Kamufażu zniekształcającego".

Udźwiękowienie

  • Zmieniono dźwięk silnika M53/59 na bardziej odpowiedni, rzędowy 6-cio cylindrowy diesel.
  • Dźwięk armaty ZK 453 został dostrojony. Teraz brzmi wyraźniej i ma więcej basu.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że pojedynczy strzał z działek lotniczych nie wybrzmiewał lub brzmiał nieregularnie.
  • Poprawiono głośność dźwięków interfejsu gry oraz strzałów sygnalizujących walkę powietrzną, takich jak przeładowanie, brak amunicji itp.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.