War Thunder background
Łatka serwera 09.03.2023

Bitwy powietrzne

  • Zmieniono maksymalną możliwą liczbę graczy dla każdej drużyny w powietrznym RB z 12 na 16.

Interfejs

  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wybór filtrów w oknie wyszukiwania dywizjonów.
  • Naprawiono błąd, który powodował brak er maszyn w opisach talizmanów i kamuflaży w nagrodach za trofea bojowe.

Nieskończona Konfrontacja

  • Dla samolotów zwiadowczych pod kontrolą SI dodano nową logikę kontroli, aby naprawić przypadki, gdy samolot nie dotarł do punktu odrodzenia i wyleciał poza obszar walki misji.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.