War Thunder background
Łatka 2.23.0.38 (2.23.0.33 - Xbox)

Pojazdy naziemne

 • Usunięto błąd, który uniemożliwiał działanie znaczników poprawki jednostek przeciwlotniczych na dystansach powyżej 3,5 km po namierzeniu celu.
 • Naprawiono błąd, który włączał znacznik poprawki na jednostkach przeciwlotniczych bez działek.
 • Naprawiono błąd umożliwiający znokautowanym członkom załogi korzystanie z NVD, dalmierza, reflektora IR, kontroli silnika.
 • PUMA - naprawiono błąd, przez który pociski HEAT w analizie ochrony uderzały pod złymi kątami.
 • Naprawiono błąd, który umożliwiał sterowanie pojazdami po wybuchu jądrowym poprzez przełączenie się na kamerę strzelca samolotu lub lornetkę pojazdów naziemnych.
 • Strieła-10M2 - naprawiono błąd uniemożliwiający mechanikę zwiadu w bitwie (raport).
 • Usunięto wskaźniki trafień pojazdów spowodowane przez uzbrojenie ofensywne samolotów, pobliskie eksplozje i ogień w pojeździe gracza.

Samoloty

 • A-6E TRAM - dodano system automatycznego sterowania.
 • F-16A Block 20 MLU - dodano spadochron hamujący.
 • F-16А (wszystkie wersje) - zwiększono maksymalną prędkość na wysokości 9 km.
 • Mirage 2000c s5, 2000D-R1 - zwiększono maksymalną prędkość IAS do 1440 km/h.
 • MiG-23, MiG-29, F-16, Ja-37, Mirage F1 - dla trybu śledzenia radaru impulsowo-dopplerowskiego zmniejszono sektor przechwytywania. W przypadku utraty celu radar dłużej utrzymuje naprowadzanie inercyjne.
 • R-23R, R-24R, R-27R, rakiety AIM-7, Skyflash, Rb71 - zmniejszono zakres pozyskiwania poszukiwanej prędkości. Regulacja ta zmniejsza szansę na pozyskanie innego celu, choć zmniejsza szanse na namierzenie wybranego celu, jeśli cel znacznie zmieni swoją prędkość lub kierunek w okresie pomiędzy wystrzeleniem pocisku a pozyskaniem celu.
 • Dla wszystkich radarów myśliwskich zwiększono zasięg dla pozyskiwania celu w trybie BVR, aby uniknąć nieudanych prób namierzenia, jeśli prędkość zbliżania się celu jest duża.
 • Mirage 2000D-R1 - naprawiono błąd, który powodował zwiększenie prędkości podczas montowania niektórych konfiguracji uzbrojenia. Zmieniono typ samolotu na "samolot szturmowy".
 • J-7D - zwiększono nagrodę SL w Realistycznych Bitwach, zmniejszono koszt naprawy do 5 400 SL.
 • Naprawiono błąd, który powodował odłączanie się dodatkowego zbiornika paliwa podczas przełączania się ze statku na samolot w hangarze.
 • Harrier GR.7 - przywrócono brakujący wskaźnik przeciążenia krytycznego.
 • Naprawiono błąd, który włączał stabilizator podczas przełączania na optyczną stację celowniczą.
 • INS w pociskach R-24R i R-27R/ER działa teraz tak jak powinien: po utracie informacji o celu, pocisk będzie kontynuował lot na przewidywaną pozycję celu.
 • Datalink będzie nadal działać w przypadku pocisków R-27R/ER po namierzeniu celu przez radar myśliwca, co pozwoli pociskowi śledzić manewry celu i ponownie go namierzyć.

Flota

 • USS Arizona, USS Wyoming - dostosowano opóźnienie zapalnika pocisków AP na działach pomocniczych do 0,015 sek.
 • IJN Myoko - dostosowano kąty ostrzału wież głównego kalibru. 3. wieżyczka nie strzela już przez nadbudówkę. Poprawiono typ okrętu w karcie informacyjnej.
 • IJN Agano - zwiększono kąty celowania wież głównego kalibru.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że w oknie wyników misji pojawiał się błędny komunikat o nieotrzymaniu nagrody za aktywność, jeśli połączenie z serwerem zostało utracone.

Udźwiękowienie

 • Zwiększono głośność pojazdów wroga na od tyłu.
 • Poprawiono dźwięk broni automatycznej dla pojazdów naziemnych i okrętów wojennych. Dźwięk stał się bardziej ostry i wyrazisty na odległość. Głośność strzału działek gracza stała się głośniejsza.
 • Dźwięki lecących rakiet i pocisków stały się bardziej wyraziste (w obszarze 2 km wokół gracza).
 • Załoga okrętu - zmniejszono częstotliwość następujących raportów dźwiękowych: położenie steru, nadchodzące trafienia, rozkazy rozpoczęcia kontroli uszkodzeń, przychodzące raporty o uszkodzeniach, raporty o przechyłach.

Grafika

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego ślady trafień mogły być wyświetlane nieprawidłowo: ślady przebicia pancerza mogły być wyświetlane na samolotach, a uszkodzenia poszycia samolotów mogły być wyświetlane na pojazdach naziemnych.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego ślady trafień mogły migać podczas obracania kamery.
 • Naprawiono błąd, który mógł zmienić rozmiar dekoracji "10. rocznica".

Interfejs

 • Niezakupione okręty mają teraz dostęp do torped w rejsie testowym.
 • Do bitew symulacyjnych dodano powiadomienia o nagrodach za akcje, takie jak trafienie we wrogi pojazd, zdobycie punktu itp. Pozwala to graczowi śledzić pomocne akcje nagradzane w każdym okresie czasu i być świadomym końca i początku okresu. Te powiadomienia mogą być ukryte w sekcji "Interfejs bitewny" w menu opcji, poprzez odznaczenie pola "Pokaż wiadomość o nagrodzie za akcję" W sekcji "Interfejs bitwy" w menu opcji jesteś teraz w stanie ukryć elementy HUD w bitwie: czat bitewny, dziennik zniszczonych pojazdów, panel rozkazów, powiadomienia o nagrodach za akcje i powiadomienia o nagrodach za bitwę.
 • Naprawiono wyświetlanie ikony gracza z chińską pilotką.
 • Naprawiono błąd w tekście oznaczenie "Pin Up Pilot Japan".

Misje

 • Naprawiono błąd, w którym samoloty mogły pojawiać się pod teksturami lotnisk w lokacjach "Finlandia" i "Rzeka Popiołu".

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.