War Thunder background
Łatka 2.21.1.99 (2.21.1.98 - Xbox)

Pojazdy naziemne

 • Naprawiono błąd, który powodował uszkodzenia fragmentów modułów wewnętrznych pojazdu od pocisku trafionego pod ostrym kątem, nawet bez penetracji pancerza (raport, raport, raport).
 • Naprawiono błąd, który wyłączał kolizję na respawnowanym pojeździe po całkowitej dewastacji w jeździe testowej.
 • RakJPz 2 (HOT), Szturm-S, Chrizantiema-S - naprawiono błąd, który przesuwał celownik, uniemożliwiając naprowadzenie PPK.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego nie można było sterować dronem zwiadowczym po przełączeniu się na pojazd naziemny, jeśli start drona i samolot zwiadowczy marynarki wojennej zostały przypisane do tego samego przycisku.
 • ZSU-37-2 - naprawiono błąd, który powodował znikanie modelu pojazdu przy niektórych kątach widzenia.
 • SANTAL, MEPHISTO - naprawiono błąd, który powodował niedoszacowanie grubości grodzi w komorze silnika (raport).
 • FIM-92 - przekonfigurowano autopilota rakiety, zmniejszono niestabilność lotu w pionie.

Samoloty

 • M.D.452 IIC - naprawiono błąd, w którym pylony bombowe pozostawały w konfiguracji bez uzbrojenia wtórnego (raport).
 • SM.92 - dodano oddzielny zrzut bomb dla bomb 250kg i 500kg.
 • Ka-50 - naprawiono błąd, w którym jedna rakieta pozostawała widoczna na pylonie po wyczerpaniu wszystkich rakiet "Wichr" (raport).
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał włączenie komputera balistycznego działek.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że podczas przełączania na kamerę celowniczą winieta zasłaniała widok.
 • AIM-92 - przekonfigurowano autopilota rakiety, zmniejszono niestabilność lotu w pionie.
 • Naprawiono błąd, w którym blokada celu w celowniku PPK była wyłączana przez przełączenie na inny widok.

Flota

 • Naprawiono niektóre nieprawidłowe wartości wyporności okrętów wojennych we wskaźniku uszkodzeń po ponownym dołączeniu do sesji gry.

Misje

 • Dokładność ustawienia zdalnych detonatorów dla obrony przeciwlotniczej sterowanej przez SI na okrętach oraz dział przeciwlotniczych w bitwach naziemnych i konwojach pojazdów została zmniejszona dla lotniczych trybów gry. Zmniejszy to ilość nagłych śmiertelnych uszkodzeń samolotu gracza.

Inne zmiany

 • Zmieniono mechanizm naliczania PB w systemie nagród za przydatne akcje (stosowany już w powietrznych SB i walkach śmigłowców). Teraz PB będzie przyznawane w taki sam sposób jak SL - za każdy przedział czasowy, a nie jednorazowo na koniec misji. W wyniku tej zmiany boostery PB będą działać poprawnie, a długotrwała bezczynność w bitwie stanie się nieopłacalna. System nagród za przydatne akcje jest wykorzystywany w trybach bez wyraźnego przelotu między obiema drużynami, więc usunięto również różnicę w SB i bitwach śmigłowców.
 • W powietrznym SB dodaliśmy mechanikę opóźnionego naliczania PB podczas lądowania na lotnisku, która działa podobnie do mechaniki SL. Teraz w odstępach 15 minutowych otrzymamy 80% naliczonej nagrody, a pozostałe 20% po udanym powrocie i wylądowaniu na lotnisku.
 • Naprawiono błąd, który powodował artefakty na teksturach na starszych układach GPU Nvidia po wydaniu aktualizacji "Fire and Ice".

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.