War Thunder background
Łatka 2.21.1.57

Pojazdy naziemne

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego przyczepa Churchill Crocodile przyczepiała się do zniszczonych kadłubów czołgów.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że przednie karabiny maszynowe kontynuowały ogień dla innych graczy, podczas gdy ogień był wstrzymywany z powodu ograniczonych kątów celowania.
 • ZTZ99-II - naprawiono błąd z zawyżonym wyświetlanym pancerzem bocznym przekraczającym 50 mm.
 • AMX-50 Surblindé - naprawiono błąd z ostatnim niepozbywalnym pociskiem w miejscu na amunicję.
 • 38 cm Sturmmörser - zwiększono kąt podniesienia działa z 65 do 72 stopni. Zwiększono poziome kąty celowania z -3/3 do -11/11 stopni. Źródło: H.Dv.119-988 Vorläufige Schußtafel für den RW61 mit der 38 cm R-Granate 4581, 1944.
 • Breda 501 - skorygowano przełożenia, prędkość obrotowa silnika wzrosła z 1800 do 2400. Moc zmniejszona ze 142 do 140 KM. Źródło: Semovente Breda 501, caratteristiche dell'autocannone da 90/53 su autotelaio speciale tubolare Breda a 6 ruote tutte motrici, 27 luglio 1943 r.
 • SANTAL - dodano modyfikacje "Nalot" i "Ulepszona optyka".
 • Stormer HVM - naprawiono błąd, który mógł powodować utratę kontroli nad rakietą Starstreak na mapach zimowych.
 • M8 LAC - dodano warunki osiągnięcia zimowego kamuflażu oraz przeliczono wartości wymagane do osiągnięcia innych wzorów.

Samoloty

 • AH-1G, AH-1G IAF - naprawiono błąd, w którym brakowało opisu prawego granatnika w trybie prześwietlenia.
 • Lynx, G-Lynx, A-109EOA-2 - naprawiono błąd z brakującymi ikonami PPK w menu uzbrojenia podwieszanego.
 • Mirage 5F - naprawiono błąd, w którym podczas wybierania konfiguracji uzbrojenia, który zawierał rakiety SNEB, zamiast niego instalowana była inna konfiguracja.
 • Ka-52 - naprawiono błąd, w którym po wyrzuceniu podwieszeń Wichr osłona pozostawała w powietrzu.
 • Su-17M2, Su-17М4, Su-22М3, Su-22UM3K - dodano opis dla zasobników z działkami w trybie prześweitlenia.
 • Naprawiono nieprawidłową informację o odległości w celowniku strzelca śmigłowca z wyłączonym stabilizatorem.
 • AH Mk.1 - naprawiono błąd, który mógł powodować utratę kontroli nad rakietą Starstreak na mapach zimowych.
 • Harrier Gr.7, Q-5L - naprawiono błąd, który powodował, że widok z 3 osoby ignorował dozwolone kąty lasera w celowniku, przez co celownik znikał podczas przelotu nad celem.

Flota

 • Naprawiono błąd, który powodował przesunięcie punktu celowania podczas przełączania się pomiędzy widokiem z 1 i 3 osoby (raport_1, raport_2, raport_3).
 • Usunięto błąd, w wyniku którego system kierowania ogniem nie uwzględniał prędkości okrętu gracza podczas wyświetlania znacznika prowadzenia ognia w odległości do 4,5km (raport).
 • Naprawiono błąd w Morskim EC, w którym wodnosamolot okrętu nie startował z katapulty po ponownym starcie.
 • Pr.1331M - Naprawiono błąd, który powodował, że magazyny z amunicją pierwszego rzędu dla działa 76 mm nie były uzupełniane.
 • USS Gearing - Naprawiono błąd, który powodował, że okręt otrzymywał zawyżoną liczbę torped podczas wybierania konfiguracji uzbrojenia z torpedami i bombami głębinowymi.

Grafika

 • Naprawiono artefakty graficzne w postaci rozciągania i kompresji tekstur, które mogły pojawiać się na kartach graficznych z serii AMD Radeon RX 6000 (raport).

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.