War Thunder background
Łatka 2.17.0.156 (2.17.0.150 - PlayStation, Xbox)

Pojazdy naziemne

 • BMD-4 - poprawiono wartość pancerza bocznego kadłuba w karcie informacyjnej.
 • Typ 93 - poprawiono prędkość pocisku Typ 91 w karcie informacyjnej (raport).
 • M48 Super - poprawiono niedoszacowaną prędkość celowania przeciwlotniczego karabinu maszynowego (raport).
 • SMK - usunięto niedziałający pistolet maszynowy radiooperatora z widoku rentgenowskiego.
 • Conway - naprawiono błąd, z powodu którego gąsienice były naprawiane przed zębatką gąsienicową (raport).
 • Pociski 100mm BR-412, BR-412B, BR-412D - cofnięto błędnie prezentowane uszkodzenia od nadciśnienia.
 • Pociski 25mm PGU-25/U - zwiększono prędkość wylotową z 1065 do 1085 m/s, usunięto smugacz.
 • Pocisk 25 mm PGU-20/U - usunięto nieprawidłowy smugacz.
 • T-72A, Т-72AW (TURMS-T), Т-72B, Т-72B (1989), Т-72B3 - poprawiono pojemność taśmy amunicyjnej karabinu maszynowego 12,7 mm ze 150 na 60 naboi.
 • Т-80B, Т-80BWM, Т-80U - pojemność taśmy amunicyjnej karabinu maszynowego 12,7 mm została poprawiona ze 150 na 100 pocisków.
 • Т-80U - pojemność pasa amunicyjnego karabinu 12,7mm została poprawiona z 300 na 500 pocisków.

Samoloty

 • Usunięto błąd, przez który w bitwach zręcznościowych bomby były wypuszczane niesymetrycznie - najpierw z jednego skrzydła, potem z drugiego.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego anulowanie namierzenia celu bomb kierowanych nie resetowało krzyżyka.
 • Naprawiono przesuwanie w dół celownika bomb kierowanych, gdy włączone jest namierzenie celu, w przypadku gamepadów.
 • Rakiety SNEB Typ 23 - poprawiono wartość przebicia pancerza przez ładunek kumulacyjny z 300mm na 400mm.
 • Działko DEFA 553 - poprawiono wagę ze 150 do 81 kg.
 • SB2U (wszystkie wersje) - poprawiono nieprawidłowe wyświetlanie obiektów i przez celownik (raport).
 • Środek strefy śledzenia celu przy włączonym TWS teraz automatycznie resetuje się przy wyłączonym TWS.
 • Teraz radar namierza cel przy włączonym śledzeniu, nawet gdy samolot jest znacznie przechylony.
 • Wystrzeliwanie salw bomb i rakiet za pomocą menu wyboru uzbrojenia działa teraz w ten sam sposób zarówno dla samolotów z, jak i bez edytora uzbrojenia podwieszanego. Dostępne rozmiary salw (2, 4, 8, 16) zależą od liczby dostępnych bomb i rakiet. Nie zależy to od liczby wyrzutni bomb i rakiet.
 • W samolotach z edytorem ładunku strony zrzutu uzbrojenia działają na przemian: lewa-prawa.

Flota

 • Leningrad - Skorygowano kąty naprowadzania czwartej wieży głównego kalibru, aby uniknąć kolizji z działami przeciwlotniczymi podczas strzelania.
 • HMS Hawkins - Kąt naprowadzania wieży głównego kalibru został zmniejszony zgodnie z ograniczeniami montażowymi z 30 do 19 stopni.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, który powodował, że ilość SL i ZO w hangarze w karcie gracza nie była aktualizowana po zakupie przedmiotu w sklepie.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego po zużyciu ostatniego paska karabinu maszynowego wskaźnik amunicji pokazywał animację ponownego przeładowania (raport).
 • Dodano odnośniki do rynku dla handlowanych przedmiotów z trofeum "Letni koktajl".
 • Tagi mogą być teraz używane w polu tekstowym wyszukiwania przedmiotów. Na przykład, wyszukiwanie "Danger Zone" wyświetli teraz tylko odpowiednie trofeum, klucz i oznaczenie, ale także wszystkie kamuflaże tego trofeum, ponieważ mają one tag "Kamuflaż z trofeum: "Danger Zone".

Grafika

 • Naprawiono nieprawidłowe wyświetlanie fal w bitwach morskich i powtórkach, gdy kamera była umieszczona nisko lub w pewnej odległości.

PlayStation

 • Naprawiono błąd, z powodu którego oznaczenia nie ładowały się w menu dostosowywania maszyny po sesji gry naziemnego AB.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.