War Thunder background
Łatka 2.15.1.80 (2.15.1.78 - Xbox)

Pojazdy naziemne

 • Naprawiono błąd, który umożliwiał instalację dekoracji marynarskich na pojazdach naziemnych (raport).
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego po naprawie napędu trawersu wieży model wizualny wieży w niektórych pojazdach był ustawiony bezpośrednio do przodu (raport).

Samoloty

 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wystrzelenie pocisku powietrze-powietrze, gdy włączone było namierzenie IRST.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego tryb zawisu mógł zostać wyłączony po przejściu do menu „Sterowanie”.
 • Ki-61/100 (wszystkie wersje) - zmniejszono wpływ przepływu powietrza z dużą prędkością na stery, aby ułatwić ich wyciągnięcie.
 • JA 37 С - kaliber środków zaradczych został ustawiony na 55 mm (raport).
 • Wirraway - dodano oddzielny zrzut bomb zgodnie z „Instrukcją Wirraway”.

Tryb PvE helikopterów

 • Zwiększono opóźnienie pomiędzy rozpoczęciem bitwy naziemnej a aktywacją dział przeciwlotniczych. Gracze mają teraz więcej czasu na reakcję i opuszczenie niebezpiecznego obszaru.

Flota

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego czas przeładowania hydroplanów lądujących na alianckich punktach był równy czasowi przeładowania w powietrzu, zamiast czasowi przeładowania na lotnisku.
 • USS Arizona - naprawiono błąd, w wyniku którego artylerzyści SI nie strzelali do wroga z dział głównego kalibru.

Inne zmiany

 • Przerobiono i uzupełniono ustawienia samolotów i śmigłowców w bitwach naziemnych (patrz pełna tabela):
  • Jeden konfiguracja samolotów w przedziale BR 7.3+ została zmieniona na trzy w przedziałach 7.3-8.3, 8.7-9.7 i 10.0+.
  • Jedna konfiguracja śmigłowców w przedziale BR 9.0+ zmieniono na dwie w przedziałach 8.0-9.0 i 9.3+;
  • Ustawienia samolotów i uzbrojenia w wersji BR 7.0 i niższej zostały częściowo zaktualizowane.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał odtwarzanie dźwięku powiadomienia o znalezieniu sesji w tle.

Xbox

 • Naprawiono błąd, który powodował drgania wieżyczki podczas przełączania się z widoku dowódcy na widok z perspektywy trzeciej osoby. (raport).

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.