War Thunder background
Łatka 2.15.1.29 (2.15.1.28 — Xbox)

Pojazdy naziemne

  • Turan II - naprawiono błąd, który uniemożliwiał przeładowanie granatów dymnych.
  • Magach 6A - naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie stabilizatora w menu kontekstowym i profilu pojazdu.
  • KV-122 - poprawiono wartości tylnego pancerza na karcie informacyjnej.

Samoloty

  • A-10A, A-10A Późny - Naprawiono błąd uniemożliwiający wyświetlanie na kartach informacyjnych masy broni zawieszonej na pylonach.

Flota

  • Albatros, Bussard - pojemność amunicji dział 76 mm została zwiększona z 230 do 800 naboi (raport).
  • HMS Jervis - 40mm 2pdr QF Mk.IIc przeniesiono do grupy dział użytkowych.
  • Naprawiono przeszacowany czas naprawy modułów okrętów wojennych. Istotne moduły, takie jak silniki, maszynownie i kotłownie, można teraz naprawić w ciągu 30-40 sekund. Skrócono także czas naprawy innych modułów. Jednoczesna naprawa nie powoduje wydłużenia całkowitego czasu naprawy. Licznik czasu wskazuje czas naprawy najbardziej złożonego modułu w naprawie. Jeśli okręt otrzyma nowe uszkodzenia podczas naprawy, wskaźnik wyświetla czas naprawy najbardziej uszkodzonego modułu w danym momencie, podczas gdy czas naprawy poprzedniego modułu pozostaje bez zmian i jest kończony w pierwotnym czasie.

Inne

  • Naprawiono błąd, który powodował, że kamera w powtórkach walk naziemnych przelatywała przez lufę, gdy powtórka została wstrzymana.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.