War Thunder background
Łatka 2.13.0.171 (2.13.0.167 - Xbox)

Pojazdy naziemne

 • Strv m/40L, Strv m/39 - współosiowe karabiny maszynowe Ksp m/36 zmieniono na Ksp m/39.
 • Typ 10 - skorygowano kąty pochylenia kadłuba przy włączonej kontroli zawieszenia (raport).
 • Typ 10 - zwiększono prędkość obrotu kadłuba (raport).
 • VEAK 40 - zmieniono pojazdy w jeździe próbnej na nowoczesne.
 • PT-16/T14 - poprawiono ograniczenia celowania przeciwlotniczego karabinu maszynowego, aby uniknąć strzelania przez elementy górnej części wieżyczki.
 • Bkan 1C - poprawiono pozycję kamery w widoku z trzeciej osoby (raport).
 • T-34-57, T-34-57 (1943), T-34 (1 Gv.T.Br.), Т-34 (1943), Typ 62, Typ 62 (USSR), T26E5, Strv m/41 S-I, Centurion Mk.5 /1 (RAAC), T-10A, Т-10M, BT-5, RBT-5, 9P149, 9P157, Sturer Emil, VK 45.01 (P), FIAT 6614, Tortoise, A.C.IV, M15 CGMC, M3 GMC - poprawiono wartości opancerzenia na karcie informacyjnej. 
 • Typ 87 RCV - podano przełożenia wyboru biegów.
 • Typ 87 - określono powiększenie celownika strzelca (raport).
 • Grant I, Grant I (USA) - grubość płyty pancernej pod działem 75 mm została zmieniona z 12,7 mm na 22,2 mm.
 • AS 42 - usunięto odrzut działa.
 • Naprawiono przesuwanie się znacznika celowania, występujące po przybliżeniu w widoku z perspektywy trzeciej osoby w SB.
 • VT1-2, Strv 103-0, Strv 103A, Strv 103С - naprawiono ruch pojazdów podczas rozglądania się za pomocą myszy z włączoną kontrolą kadłuba.

Samoloty

 • Etendard IVM - dodano kalkulator dla stale obliczanego punktu uderzenia (CCIP) dla bomb (raport)
 • Sa`ar - naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych przypadkach elementy skrzydeł mogły pozostać na końcówkach skrzydeł po ich oderwaniu.
 • Firebrand TF.Mk.IV - dodano oddzielny start rakiet dla konfiguracji "2х 250lbs G.P. Mk.IV bomb + rakiety RP-3".
 • ITP (М-1) - dodano osobny wystrzał dla rakiet RS-82 i RBS-82
 • Kfir C.7 - poprawiono kolejność startu dla rakiet Zuni Mk32 Mod 0 ATAP.

Flota

 • USS Candid - poprawiono wyświetlanie liczby amunicji pierwszego etapu dla działa 76 mm.
 • Zmieniono typ materiałów wybuchowych dla brytyjskich pocisków AP i semi-AP dla następujących dział:
  • 343mm/45 Mk 5(H) - z kwasu pikrynowego na Szylit 
  • 152mm/45 BL Mk XII - z kwasu pikrynowego na TNT
  • 152mm/50 BL Mk XXIII - z kwasu pikrynowego na TNT
  • 152mm/50 QF Mk N5 - z kwasu pikrynowego na TNT
  • 190mm/45 BL Mk VI - z kwasu pikrynowego na TNT
 • Ekwiwalent trotylu dla Szylitu został poprawiony na 0,94.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.