War Thunder background
Łatka 2.13.0.154

Pojazdy naziemne

 

 • ADATS (M113) - zwiększono opancerzenie zewnętrznych zbiorników paliwa z 12,7 do 44 mm.
 • ASRAD-R - zwiększono opancerzenie zewnętrznych zbiorników paliwa z 12,7 do 44 mm.
 • SIDAM-25, SIDAM-25 (Mistral) - zwiększono opancerzenie zewnętrznych zbiorników paliwa z 6 do 44 mm.
 • CM25 - pancerz na zewnętrznych zbiornikach paliwa zwiększono z 4 do 44 mm.
 • ASU-85 - poprawiono reflektor podczerwieni (raport).
 • BMP-3 - naprawiono błąd, w wyniku którego celownik "Sodema" był wyświetlany na modelu bez zbadania odpowiedniej modyfikacji.
 • Challenger 2, Challenger 2 (2F), Challenger 2 TES - poprawiono opis wewnętrznych grodzi.
 • Challenger 2 TES - poprawiono opis bloków pancerza zewnętrznego w trybie prześwietlenia.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego obrót peryskopu dowódcy mógł być wyświetlany jako obrót wieżyczki, gdy był obserwowany przez innych graczy.
 • Kiedy pojazdy z otwartym dachem zostają zniszczone w wyniku pożaru, członkowie załogi nie są już wyświetlani na swoich miejscach.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego podczas obserwacji w celowniku czołgu pocisk mógł być wyświetlany w zniszczonej lufie czołgu. 
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego możliwe było strzelanie przez przeszkody, gdy lufa działa czołgowego przez nie przenikała..

 

Samoloty

 • AU-1 - poprawiono ikony broni w menu broni drugorzędnej.
 • AJ37 - poprawiono ikonę pocisku RB 75 (raport).
 • Wyvern S.4 - naprawiono błąd, który uniemożliwiał oddzielne wystrzeliwanie rakiet dla konfiguracji "RP-3 x16 + torpeda".
 • EC-665 Tiger HAD - naprawiono błąd, który powodował, że rakiety nie były wyświetlane w lewym zasobniku w konfiguracji "HOT-3 x4, SNEB typ 23 x12" (raport).
 • Fw 190 A-5 (wszystkie wersje) - uzbrojenie zostało podzielone na grupy "małokalibrowe", "wielkokalibrowe" i "podwieszone".
 • F-4J - konfiguracje uzbrojenia podzielono na grupy (raport).

Flota

 • SMS Helgoland, SMS Westfallen, HMS Dreadnought, Impieratrica Marija, Połtawa, Pariżskaja Komuna- poprawiono dane dotyczące pancerza na kartach informacyjnych.
 • PT-200 - poprawiono opcję wyboru pasa z amunicją 20 mm .
 • Moskwa, Leningrad - zwiększono kąty celowania w poziomie dla dział głównego kalibru.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.