War Thunder background
Łatka 2.9.0.107 (2.9.0.106 — Xbox, Playstation)

Pojazdy naziemne

  • Naprawiono błąd uniemożliwiający wyświetlanie dekoracji kamuflażowych w celowniku dowódcy w trybie SB.
  • SIDAM 25, SIDAM 25 (Mistral), Gepard, Chieftain Marksman, Typ 87, PGZ09 - naprawiono błąd z przeładowywaniem za pomocą zewnętrznych pasów amunicji. 
  • Typ 93 - poprawiono listę dostępnych kanałów w opisie modułu NVD.
  • Begleitpanzer 57 - naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych przypadkach przejęcie kontroli nad uzbrojeniem przez dowódcę mogło być niedostępne (raport).

Samoloty

  • Naprawiono błąd z brakującym śladem samolotu na powierzchni wody w powtórkach.

Inne poprawki

  • Osiągnięcie "Ostateczne Uderzenie" działa teraz poprawnie.
  • Naprawiono opóźnienie w przełączaniu się między celownikiem dowódcy a celownikiem strzelca. (raрort).

Playstation

  • Naprawiono spadek liczby klatek na sekundę podczas strzelania z pojazdu naziemnego z włączoną kamerą trafienia.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.