War Thunder background
Łatka 2.7.0.218 (2.7.0.215 — Xbox, Playstation)

Poprawki i ulepszenia

 • Do analizy ochrony dodano wartości przebicia pancerza dla pocisków, które są oddzielne od pasów amunicyjnych. 
 • Usunięto duplikaty pasów amunicji pocisków i rakiet z menu analizy ochrony dla pojazdów naziemnych i lotnictwa.
 • Wprowadzono opcje przeglądu i jazdy testowej dla maszyn ze sklepu z obligacjami wojennymi.
 • Karty informacyjne dekoracji 3D zawierają teraz informacje o dostępnych typach maszyn.
 • Dodano ostrzeżenie „Resetuj do ustawień domyślnych” przy przełączaniu na nowe urządzenie sterujące (gamepad lub joystick).
 • Podczas najechania kursorem na swój nick w statystykach, jeśli gracz został zgrupowany w automatycznym oddziale, zobaczy on podpowiedź „Jesteś w automatycznym oddziale z tym graczem - trzymaj się blisko i zdobądź dodatkowe nagrody za niszczenie wrogów”.
 • Poprawiono interakcję z menu kontekstowym w slotach pojazdów oraz w trybie badawczym podczas korzystania z klawiatury lub gamepada.  
 • Naprawiono błąd, który umożliwiał wybór dowolnego pojazdu zamiast zalecanego pojazdu premium w hangarze za pomocą przycisku „Widok” w zakładce „Ekwipunek”. 
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego wybrany przed misją samolot w powietrznych bitwach realistycznych mógł zostać zamieniony na inny samolot tej nacji dostępny w slotach.  
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego po wyjściu z bitwy w hangarze wyświetlały się dane załogi innego pojazdu.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego w niektórych przypadkach, podczas przełączania się pomiędzy zestawami, wyświetlany pojazd nie mógł zmienić się na ten wybrany w slocie.

Poprawki dla konsol:

 • Naprawiono błąd, który w niektórych przypadkach uniemożliwiał interakcję z drzewkiem badań po powrocie z ekranu wyszukiwania pojazdów.
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał ukończenie samouczka „Bombowca” na konsolach XboxSeries X|S lub Playstation 5.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że kliknięcie na puste miejsce na ekranie „Badania” mogło prowadzić do otwarcia slotu grupowego dla pojazdów.

Zmiany modeli jednostek naziemnych, modeli uszkodzeń, charakterystyk i uzbrojenia:

 • Naprawiono błąd, który powodował, że pojazdy z celownikiem dowódcy miały nieprawidłowe kąty elewacji przeciwlotniczych karabinów maszynowych.
 • BMD-4 - Poprawiono wyświetlanie prędkości przeładowania dla 100-milimetrowego działa 2A70 w widoku X-Ray.

Zmiany modeli samolotów i śmigłowców, modeli uszkodzeń, charakterystyk i uzbrojenia:

 • Fw 190 D9 - Zmieniono ilość naboi do 13mm karabinu maszynowego MG-131 z 450 na 400 strzałów na lufę.
 • BV 238 - Naprawiono błąd, przez który obracając kamerę w widoku prześwietlenia załoga mogła wizualnie zmieniać swoją pozycję.

Zmiany modeli okrętów, modeli uszkodzeń, charakterystyk i uzbrojenia:

 • Dodano wyświetlanie prędkości naprowadzania artylerii przeciwlotniczej małego i średniego kalibru podczas wskazywania kursorem w trybie prześwietlenia dla niektórych dużych okrętów.
 • MBT serii 1 - Naprawiono wpływ modyfikacji „Tryb torpedy”, która wcześniej dawała odwrotny efekt.

Ekonomia i Klasyfikacja Bitewna:

 • Hs 123 A-1 (Chiny) - zmieniono KB zgodnie z niemieckim odpowiednikiem z 1.3 na 1.0 w BZ i BR.
 • He 112 B-2/U2 - zmieniono KB zgodnie z He 112 B-1/U2 w BR z 2.3 na 2.0.
 • Su-11 - zmieniono KB zgodnie z opublikowanym wcześniej arkuszem tabeli ze zmianami: BZ z 7.0 na 7.3; BR z 7.7 na 7.0.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.