War Thunder background
Łatka 05.05.2021 (2.5.1.111/2.5.1.108 - Xbox)

Zmiany modeli samolotów i śmigłowców, modeli uszkodzeń, charakterystyk i uzbrojenia:

 • Ju 87G-2 - naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie ostrzeżenia o włączaniu/wyłączaniu hamulca pneumatycznego.
 • Saab A32A - pojemność amunicji do działek Аkan М49 określono na 720 pocisków (180 na działko) (raport).
 • Saab-105G - naprawiono błąd, który powodował, że rakiety mogły pojawiać się na tym samym pylonie z zawieszonymi pylonami z działkami.
 • PBY-5 - określono kolejność zrzucania bomb.
 • Su-2 TSS, SM.91, B6N1, B6N2, B6N2a, Tu-2 (wszystkie wersje), TB-3 - określono kąty ostrzału wieżyczek.
 • Yer-2 - poprawiono wyświetlanie wizualne bomb 50 i 100 kg w menu uzbrojenia podwieszonego.
 • Granatnik М129 - naprawiono błąd uniemożliwiający przegrzanie granatnika (raport).
 • Działko NS-45 - naprawiono rozrzut przy przegrzaniu.
 • Działko М4 - skrócono czas przegrzewania.
 • Sk.60b - naprawiono błąd, który powodował zawyżony opór pasożytniczy pylonów z rakietami m56d i m49/56.

Zmiany modeli jednostek naziemnych, modeli uszkodzeń, charakterystyk i uzbrojenia:

 • SU-85M - naprawiono błąd, który umożliwiał przebicie włazu kierowcy przez pocisk APHE.
 • M26A1 - zmniejszono niepoprawną grubość wewnętrznej części jarzma z 203 mm do 25,4 mm.
 • Tiger II (10,5 KwK) - określono położenie środka ciężkości. Wcześniej czołg był lekko przechylony do tyłu.
 • Sherman Vc (Włochy) - waga została zmniejszona z 37,1 do 35,3 ton. Wcześniej wagę obliczano z dodatkowym pancerzem, którego brakowało w tym modelu.
 • Typ 16 - zmniejszono odrzut (raport).
 • Pz.35 (t) - określono operacje transmisyjne. Liczba biegów wstecznych została zwiększona do sześciu. Teraz czołg może jechać do przodu i do tyłu z tą samą prędkością.
 • Ho-I, Chi-Nu, So-Ki, Ta-Se, Chi-Nu II, Ho-Ro - naprawiono błąd, przez który podane czołgi posiadały prędkość bojową.
 • M3A3 Bradley - naprawiono błąd uniemożliwiający zmianę typu rakiety.
 • M3 Bradley, M3A3 Bradley, ADATS Bradley, XM8 - określono działanie skrzyni biegów, poprawiono przełożenia.

Zmiany modeli okrętów, modeli uszkodzeń, charakterystyk i uzbrojenia:

 • IJN Sendai - poprawiono grubość pancerza talii na karcie informacyjnej.
 • IJN Kako - ładunki głębinowe zostały usunięte z trybu rentgenowskiego.
 • Skorygowano przeszacowane uszkodzenia ładunków zdalnych działek Breda-Bofors typ 107 40mm/70 i działa MEL58 40mm/70.

Inne

 • Ulepszono nawigację w interfejsie gry podczas korzystania ze strzałek na klawiaturze i przycisków D-pada.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że układ klawiatury nie był już wyświetlany na ekranie logowania.
 • Naprawiono błąd, który czasami uniemożliwiał zmianę kraju w hangarze po ukończeniu misji [Nieskończona Konfrontacja].
 • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał przerwanie animacji powtórki zniszczenia pojazdu gracza podczas pisania w oknie czatu bitwy.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.