War Thunder background
Łatka Serwera 26.11.18
Uwaga! Przestarzały format wiadomości. Treść może nie być wyświetlana poprawnie.

  • Dodano nowy typ misji w marynarce (tylko dla mniejszych okrętów).
  • Dodano funkcję w postaci okienka proponującą maszyny oraz tryby gry, z których gracze jeszcze nie korzystali.

Łatka dotyczy wszystkich platform, o ile nie wykazano inaczej w rejestrze zmian.  Powyższa lista obejmuje najistotniejsze zmiany wprowadzane wraz z nową wersją gry. Część zmian i poprawek może nie być wymieniona. Gra jest ciągle ulepszana, a część zmian może zostać wprowadzona bez przeprowadzania aktualizacji klienta.