War Thunder background
Łatka Serwera 10.05.2018

 

Zmiany w Nieskończonej Konfrontacji:

 • Dodano 4 minutową przerwę pomiędzy przejęciem strefy powietrznej a startem bitwy naziemnej.
 • Dokładny tytuł zadania wyświetlany jest po jego zakończeniu (lub porażce).
 • Sektory morskie nie są już neutralne i posiadają własny typ. Jest to wymagane dla przyszłych celów morskich.
 • Zwiększono szansę na naziemny konwój. Są dostępne w misji Stalingrad.
 • Konwój składa się z:
  • Konwój pancerny  - 4-6 czołgów, 2-6 APC oraz 2-4 Działa P.lot.
  • Konwój transportowy - 4-6 ciężarówek, 2-4 APC  oraz 1-2 Działa P.lot.
 • Naprawiono błąd powodujący zbyt bliskie odradzanie się jednostek naziemnych między sobą.
 • Zmniejszono celność ostrzału AA z wyjątkiem tych na lotnisku.
 • Zwiększono przerwę pomiędzy zniszczeniem bazy a pojawieniem się nowej do 4 minut.
 • Naprawiono miejsce odradzania się jednostek naziemnych na mapie Stalingrad.
 • Naprawiono brak znikania myśliwców osłaniających samoloty szturmowe po dotarciu do skraju mapy.
 • Naprawiono błędy uniemożliwiające rozpoczęcie się zadań w środkowym etapie rozgrywki.
 • Naprawiono błąd powodujący rzadsze odradzanie się bombowców Aliantów od Państw Osi.
 • Wyłączono podgląd na zadanie „Zdobądź 150 000 punktów”.
 • Wyłączono podgląd na zadanie „Odkryj wrogie lotnisko”.
 • Włączono wpływ wiatru na rozgrywkę.

Łatka dotyczy wszystkich platform, o ile nie wykazano inaczej w rejestrze zmian.  Powyższa lista obejmuje najistotniejsze zmiany wprowadzane wraz z nową wersją gry. Część zmian i poprawek może nie być wymieniona. Gra jest ciągle ulepszana, a część zmian może zostać wprowadzona bez przeprowadzania aktualizacji klienta.