War Thunder background
Łatka 2.35.1.83

Samoloty

 • EC-665 Tiger UHT, EC-665 Tiger HAP, EC-665 Tiger HAD — naprawiono błąd, w wyniku którego środek celownika na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w kokpicie był nieprawidłowo umieszczony nad celem. (Zgłoszenie)
 • Wing Loong I — pocisk AKD-10 został dodany jako broń opcjonalna.

Pojazdy naziemne

 • Obiekt 292, Leopard 2K, PT-16/T14 mod. — naprawiono błąd, który powodował, że zbiorniki paliwa pochłaniały wszystkie odłamki pocisków zamiast tylko tych w szerokim kącie rozrzutu. (Zgłoszenie) (Zgłoszenie)
 • TCM-20 — naprawiono błąd, w wyniku którego na 64-bitowym kliencie do bitwy mogła zostać zabrana nieprawidłowa liczba pasów amunicyjnych. Na przykład zabranie do bitwy 10 pasów dowolnego typu powodowało zabranie 12 pasów. (Zgłoszenie)
 • BTR-80A — naprawiono błąd, który powodował zmniejszenie powiększenia po użyciu przybliżenia w celowniku broni. (Zgłoszenie)
 • Pantsir-S1 — naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie odliczania utonięcia podczas jazdy w płytkiej wodzie. (Zgłoszenie)
 • ZSU-23-4M4 — poprawiono nieprawidłową wartość prędkości w karcie statystyk pocisku 9M39. (Zgłoszenie)
 • SIDAM 25 (Mistral) — poprawiono brakującą wartość prędkości maksymalnej na karcie statystyk pocisku Mistral. (Zgłoszenie)
 • WZ305 — masa materiałów wybuchowych w pocisku odłamkowo-burzącym została zwiększona ze 153 do 159 g. (Zgłoszenie)
 • ZTZ88A, ZTZ88B — błędnie obecny tryb kontroli ognia dowódcy został usunięty z celownika dowódcy. (Zgłoszenie)
 • Tor-M1 — naprawiono błąd, który powodował, że radar nie był w stanie śledzić pocisków AGM-65. (Zgłoszenie)
 • Swingfire — zmieniono powiększenie celownika ze zmiennego x4-8 na stałe x10. (Zgłoszenie)
 • ZBD04A — naprawiono brak stabilizacji działa kal. 100 mm podczas korzystania z celownika dowódcy. (Zgłoszenie)
 • Leopard 2K — naprawiono błąd powodujący obrażenia od ciśnienia u załogi po trafieniu w amunicję do działka 20 mm znajdującego się poza przedziałem bojowym.
 • Leopard 2K, PT-16/T14 mod. — naprawiono błąd polegający na braku pojawiania się odłamków podczas przebijania się przez pancerz między przedziałami bojowymi i silnikowymi. (Zgłoszenie)

Okręty

 • HMS Gay Archer, HMAS Arrow — usunięto mechanikę, który uniemożliwiała załodze naprawę z powodu braku wystarczającej liczby załogi.

Interfejs

 • W wiadomościach z wynikami bitew obszar szczegółowych informacji o zarobkach i badaniach wyświetla teraz informacje o pojazdach, które były używane, ale nie przyniosły żadnych SL i PB w bitwie.
 • W wiadomościach z wynikami bitew naprawiono błąd, który powodował, że informacje o nagrodach otrzymanych po opuszczeniu bitwy pojawiały się w sekcji „Inne nagrody” wraz ze wszystkimi nagrodami tego samego typu.
 • W wiadomościach z wynikami bitew z sekcji „Czas aktywności” usunięto nieinformacyjną wartość wskazującą czas otrzymania nagrody.
 • W wiadomościach z wynikami bitew ilość czasu spędzonego w grze jest teraz wyświetlana w skróconej wersji sekcji „Czas gry” zamiast ilości pojazdów użytych w bitwie.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że okno wyboru załogi nadal otwierało się po bezpośrednio po zakończeniu bitwy pomimo wybrania opcji „Zamówienie (wybierz załogę później)”. (Zgłoszenie)

Inne

 • Zadanie bojowe „Sokole oko” zostało usunięte z listy możliwych zadań. Gracze z już aktywnym zadaniem mogą kontynuować jego wykonywanie.

Rejestr zmian odzwierciedla tylko kluczowe zmiany, co oznacza, że mogą nie zawierać pełnej listy wszystkich wprowadzonych poprawek. Ponadto War Thunder jest stale aktualizowany i niektóre zmiany mogą nie wymagać osobnych aktualizacji. Zmiany odzwierciedlone w rejestrach zmian są tworzone z uwzględnieniem opinii i próśb społeczności zgłaszanych na platformie do zgłaszania błędów, forach i innych oficjalnych platformach. Poprawki i zmiany są wdrażane w kolejności ich ważności, na przykład błąd uniemożliwiający grę zostanie naprawiony i wdrożony wcześniej.