War Thunder background
Łatka 2.35.1.49

Grafika

  • Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie kraterów po pociskach.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że śnieg był widoczny tylko wtedy, gdy kamera się poruszała.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.