War Thunder background
Łatka 2.35.1.43

Samoloty

  • Naprawiono błąd, w którym wskazanie RWR na MFD nie uwzględniało skali elementów interfejsu. Mogło to prowadzić na przykład do nakładania się nazwy radaru z centralnym elementem RWR. (Zgłoszenie).
  • Naprawiono błąd, który powodował, że po zniszceniu samolotu znaczniki namierzania celu wyświetlane przez radar pojawiały się w kamerze zabójstwa. (Zgłoszenie).

Pojazdy naziemne

  • Naprawiono błąd, w wyniku którego wyłączenie radaru wyszukiwania mogło prowadzić do utraty namierzenia przez radar śledzący lub IRST. (Zgłoszenie).

Okręty

  • Pr.183 BM-21 — naprawiono błąd, który powodował, że tylko jedna rakieta uzupełniała się po zużyciu całej amunicji do wyrzutni rakiet. (Zgłoszenie).
  • Naprawiono błąd, który powodował, że postęp uzupełniania nie był wyświetlany na ikonie odpowiedniej broni podczas uzupełniania wyrzutni torped, wyrzutni rakiet i wyrzutni ładunków głębinowych, które nie były całkowicie puste. (Zgłoszenie).
  • Naprawiono błąd, który powodował resetowanie licznika uzupełniania bomb w samolotach zwiadowczych po przełączeniu się na statek i z powrotem. (Zgłoszenie).

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.