War Thunder background
Łatka 2.35.0.48

Pojazdy naziemne

  • Valentine XI - Naprawiono błędy w modelu uszkodzeń wieży. (Raport)
  • AFT09 - naprawiono błędy w modelu uszkodzeń optyki. (Raport)

Okręty

  • Le Triomphant - Naprawiono wyświetlanie modułów w prześwietleniu okrętu.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.