War Thunder background
Łatka 2.35.0.35

Samoloty

  • Naprawiono błąd, który powodował miganie wskaźnika namierzania celu, gdy aktywowany była głowica w pociskach z systemami SARH oraz aktywne naprowadzanie.
  • Naprawiono błąd, w wyniku którego nie była wyświetlana dozwolona strefa wystrzeliwania pocisków Hellfire.

Okręty

  • Naprawiono błąd, w wyniku którego naprawiony moduł ulegał ponownemu uszkodzeniu bez wyraźnego powodu. (Zgłoszenie)

Inne poprawki

  • Naprawiono błąd, który powodował opróżnienie listy znajomych i uniemożliwiał dołączenie do bitwy po zmianie konta. (Zgłoszenie)

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.