War Thunder background
Łatka 2.35.0.34

Samoloty

  • Lightning F.53, Lightning F.6 — Naprawiono błąd, który powodował, że ekran radaru w kokpicie miał szare tło.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.