War Thunder background
Łatka 2.35.0.25

Pojazdy naziemne

  • Centauro RGO — zmieniono celownik termowizyjny strzelca na ten używany w Centauro I 120 oraz dodano celownik termowizyjny dowódcy.

Okręty

  • IJN Kongo — ochrona kadłuba została dodana poniżej linii wody i od dolnej krawędzi pasa pancerza, aby lepiej chronić magazyny amunicji, kotłownie i przedziały.
  • Naprawiono fałszywe ostrzeżenie o zagrożeniu kolizją z innym statkiem.

Grafika

  • Naprawiono błąd powodujący migotanie samolotów w bitwach naziemnych.

Inne

  • Dodano szczegółowe opisy wszystkich oznaczeń brytyjskich samolotów. Opisy te zawierają informacje o samych oznaczeniach, o tym, kto jej używał (pilot lub eskadra) oraz gdzie historycznie znajdowała się na samolocie. W zeszłym roku zrobiliśmy to także dla kalkomanii niemieckich samolotów, a z czasem będziemy dodawać więcej opisów dla innych nacji.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.