War Thunder background
Łatka serwera 05.03.2024
  • Informacja o braku pocisków smugowych w taśmie amunicji została dodana do podpowiedzi w oknie modyfikacji.
  • Do podpowiedzi dodano również komunikat o konieczności wybrania broni, aby móc zmienić jej taśmy amunicyjne.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.