War Thunder background
Łatka 2.33.0.161

Samoloty

  • Naprawiono błąd, który powodował, że poważnie uszkodzeni wrogowie dobici przez sojuszników nie wliczali się do postępów w zadaniach, zakładach, wyzwaniach, zadaniach bojowych itp.
  • Poważnie uszkodzeni wrogowie dobici przez sojuszników zostali dodani do pozycji "Zniszczenie samolotu" w wynikach bitwy. W kolumnie "Zniszczenia" wyświetlana jest wartość "Przez innego gracza (bez nagrody)", dzięki czemu można je łatwo odróżnić od własnych zniszczeń wrogów.

Inne

  • Naprawiono błąd, który powodował awarię klienta na Ubuntu 20.04 podczas uruchamiania przez Steam.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.