War Thunder background
Łatka serwera 01.03.2024
  • Wyzwanie Przepustki Bitewnej "Grom z nieba", które wymagało użycia taśm amunicji niewidzialnej, teraz wymaga taśm amunicji bez pocisków smugowych.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.