War Thunder background
Łatka 2.33.0.145

Marynarka

  • Naprawiono błąd, który powodował, że piana i ślady na okręcie stawały się bardziej wyraźne po wystrzeleniu z broni.

Pojazdy naziemne

  • FlaRakPz 1 - Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie anteny radaru dla innych graczy.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.