War Thunder background
Łatka 2.33.0.132

Lotnictwo

  • Oderwanie ogona śmigłowców z wirnikami współosiowymi nie jest już liczone jako zniszczenie, ponieważ nie ma znaczącego wpływu na osiągi tego typu śmigłowców i nie prowadzi do ich rozbicia. Powinno to pomóc w sytuacjach, w których gracze przestają strzelać do jednego z tych śmigłowców, myśląc, że został on już wyeliminowany.
  • Oderwanie skrzydła samolotu po przekroczeniu dopuszczalnego obciążenia nie jest już liczone jako zniszczenie, tak samo jak w przypadku oderwania klap lub podwozia.

Inne

  • Wcześniej ogłoszone zmiany w grupowaniu pojazdów zostały wdrożone
    • 2S3M został zgrupowany z 2S1, BV 138 C-1 został zgrupowany z He 115 C-1.
    • "Strieła-10M2" została przeniesiona z ery VI do ery VII.

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.