War Thunder background
Łatka 2.33.0.111

Samoloty

  • Tornado F.3, Tornado ADV - naprawiono błąd, który powodował, że w HUD brakowało skali zasięgu celu i strefy pomyślnego wystrzelenia pocisków. (Raport)
  • MiG-29, Jak-141 - CCRP dla bomb zostało przywrócone w HUD. (Raport)

Pojazdy naziemne

  • Naprawiono błąd powodujący eksplozję po wypaleniu amunicji.

Okręty

  • Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe wyświetlanie czasu przeładowania na wieżyczkach z wieloma typami amunicji, gdy typ amunicji został zmieniony tylko na jednej wieżyczce. (Raport)

Inne zmiany

  • Naprawiono błąd powodujący przesuwanie się okręgu celowania i skali azymutu podczas pauzy w jeździe testowej.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że narożniki niektórych zniszczalnych budynków i obiektów na niektórych mapach, takich jak kosmodrom, miały nieprawidłowe kolizje podczas śledzenia pocisków. Na przykład, strzelanie do czołgu widocznego na rogu budynku powodowało, że pocisk trafiał w niewidoczną ścianę. (Raport)
  • Naprawiono błąd, który powodował, że koszt w punktach odrodzenia pasów przeciwpancernych pozostawał nawet po ich odznaczeniu. (Raport)

Powyższy rejestr zmian odzwierciedla główne zmiany w grze w ramach tej aktualizacji. Niektóre aktualizacje, dodatki i poprawki mogą nie być wymienione w dostarczonych uwagach. War Thunder jest stale ulepszany, a określone poprawki mogą być wdrażane bez aktualizacji klienta.