Zasady korzystania z serwisu

1.   Spam, off-topic itd. 

 • Komentarze powinny swoją treścią odnosić się do tematu artykułu. Uporczywe powtarzanie tego samego zagadnienia lub podobnego mu, identycznie jak pisanie na temat niezwiązany z artykułem jest zabronione.

2.  Format komentarza.

 • Komentarze powinny być pisane w języku polskim. Używanie klawisza CAPS LOCK, innymi słowy - pisanie jedynie wielkimi literami jest zabronione.

3.   Zgłaszanie błędów gry, łamania zasad gry itp. 

 • By zgłosić błąd, należy przygotować specjalny raport w sekcji „bug-report” na oficjalnym forum. By raportować czyjeś niewłaściwe zachowanie w grze oraz na forum, należy skorzystać z funkcji „raportuj” w grze lub na oficjalnym forum.

4.   Obelgi, niestosowne bądź agresywne zachowanie i/lub język.

Zabronione jest:

 • Obrażanie członków zespołu Gaijin.
 • Prowokowanie lub uczestniczenie w kłótniach oraz celowe odchodzenie od komentowanego tematu.

Tekst posta nie może:

 • być pisany językiem sprośnym lub obelżywym ani zawierać słów będących takimi w innych językach — wliczając transliterację.
 • zawierać osobistych bądź ogólnych zniewag, poniżać osób ze względu na ich płeć, orientację seksualną czy wyznanie.
 • być wbrew ogólnie przyjętym zasadom przyzwoitości oraz moralności.

5.   Kontakt z administracją.

W dyskusji reprezentować stanowisko firmy mogą deweloperzy i przedstawiciele administracji. Nie wolno:

 • W żaden sposób podszywać się pod członka zespołu Gaijin,
 • Celowo prowokować czy wyzywać członka administracji oraz publicznie dyskutować jego decyzje,
 • upubliczniać treści prywatnej wiadomości, pisanej przez członka zespołu Gaijin, a skierowanej wyłącznie do odbiorcy bez wyraźnej zgody nadawcy.
 • nadużywać funkcji raportowania.

6.    Dyskryminacja i propaganda.

 • Zabroniona jest dyskryminacja lub popieranie dyskryminacji jakiegokolwiek rodzaju, w tym nacjonalistycznej, rasowej, religijnej, etycznej lub seksualnej, jak również wszystkie dyskusje na tematy religijne lub polityczne i/lub propaganda.

7.     Spam i reklamy.

 • Zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności promocyjnej i reklamowej bez zgody administracji, w tym zamieszczanie odnośników do innych stron, programów i obrazów zawierających treści reklamowe.

8.     Dezinformacja

 • Zabronione jest szerzenie wprowadzających w błąd lub zmyślonych informacji na temat jakichkolwiek projektów Gaijin Network Ltd. Zabronione jest również zamieszczanie jakichkolwiek informacji lub szczegółów dotyczących procesu deweloperskiego bez wcześniejszej zgody administracji, bez względu na źródło ich pochodzenia.

9.   Złamanie zasad EULA oraz ToS

 • Surowo zabronione są wszelkie dyskusje dotyczące kupna, sprzedaży lub wymiany kont użytkowników, jak również namawianie do złamania zasad licencji użytkownika (EULA).

10.   Odnośniki

 • Zabronione jest zamieszczanie odnośników, prowadzących do obrazów lub innej zawartości, mogących łamać wyżej przedstawione zasady i przepisy. Dotyczy to także rozmyślnego używania obrazów lub malowań w niepoprawnym historycznie kontekście lub rozmiarze, w celu stworzenia lub wzmocnienia treści o charakterze obelżywym, wulgarnym lub erotycznym, nieprzyzwoitego języka lub w inny sposób obraźliwej zawartości. Administracja i moderatorzy mają prawo podjąć decyzję o edytowaniu lub skasowaniu jakiejkolwiek zamieszczonej zawartości.

11.   Multikonta oraz użyczanie konta

 • Poza stosowaniem ich w grze, nie należy używać wielu kont do obsługi dowolnej ze stron Gaijin. Jeśli chcesz otrzymać nowe konto, najpierw zapytaj członka kadry Gaijin. Ponadto nie udostępniaj konta nikomu innemu, nawet użytkownikom z własnym kontem.


12.   Dodatkowe informacje

 • Administracja oraz moderacja zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania publikowanych treści.
 • Powyższe zasady korzystania z serwisu nie wyczerpują i nie opisują wszystkich możliwych sytuacji, ostateczna decyzja i interpretacja regulaminu pozostaje w gestii Administracji.