War Thunder background
Luftwaffe - organizace a struktura
Pozor! Tato novinka byla původně publikována na staré verzi webových stránek. V některé verzi webových prohlížečů se může zobrazovat chybně.

Messerschmitt Bf 109 K-4 eskadry Jagdgeschwader 54, kamufláž vytvořená hráčem PurpleMamba | stáhněte si jí zde


Od 28. listopadu 19:00 do 1. prosince 12:00 bude aktivní následující akce:

30% sleva na konverzi RP u všech národů!

25% bonus za asistence!


100% bonus za všechny odměny ve skupinách :

  Týmová práce Podpůrná palba Nejlepší skupina!

Tyto bonusy podpoří spolupráci
mezi hráči k získání lepších odměn.


Některé z předchozích článků se zabývaly strukturou velení perutí - v nich jsme si rozebrali složení britských perutí (jak v případě RAF, tak v případě FAA), tak i organizaci japonského armádního letectva. Dnešní článek se bude zabývat tím, jakou strukturu velení a kontroly měla německá Luftwaffe, a to od nejvyšších úrovní až po taktickou úroveň.

 

Reichsluftfahrtministerium, Berlin

Na nejvyšší úrovni hierarchie Luftwaffe stálo Říšské ministerstvo letectví (Reichsluftfahrt Ministerium, RLM), které se dále dělilo na Nejvyšší velení Luftwaffe (Oberkommando der Luftwaffe, OKL) a na úřad státního ministra letectví (Reichsminister der Luftfahrt). OKL mělo přímou kontrolu nad letectvem jakožto bojovou silou, zatímco ministr spravoval administrativu a finance, a dohlížel na leteckou produkci.

 

OKL, samo podřízeno Nejvyššímu velení ozbrojených sil (Oberkommando der Wehrmacht, OKW) se dále dělilo na množství oddělení, která měla na starosti širokou varietu oblastí, jako například řízení operací, zpravodajskou službu, vybavení a organizaci. Rovněž se OKL po naprostou většinu 2. sv, války dělilo na frontovou a zázemní úroveň velení, známé pod kódovými označeními "Robinson" a "Kurfürst". Frontová úroveň se přesouvala v závislosti na operační oblasti, zatímco zázemní setrvávala v Berlíně v budově RLM.

 

Co se praktického velení nad letectvem v podmínkách fronty týče, nejvyšší organizační jednotkou byla Luftflotte (doslova "vzdušná flotila"). Jednalo se o samostatnou bojovou sílu schopnou nezávisle operovat, jež měla ve svém inventáři vlastní stíhačky, bombardéry i průzkumné stroje. Do války Luftwaffe vstupovala se čtyřmi Luftflotten, postupně ale byly vytvořeny další tři, jež operovaly nad Skandinávií a SSSR, a bránily německý vzdušný prostor.

 

Organizační struktura Luftwaffe

Podpůrnou organizační jednotkou byla Luftgau - letecká župa vytvořená z administrativních důvodů, jež zahrnovala velitelství, administrativní a zásobovací štáb a jednotky zázemí. Jedna Luftflotte se sestávala z několika Luftgau, paralelně s tím ale byly Luftflotte děleny na vzdušné sbory - Fliegerkorps. Jeden Fliegerkorps se mohl skládat až ze 750 letounů a měl přidělené určité území působnosti, ačkoliv se mohlo stát, že si mezi sebou Luftflotten své Fliegerkorpsy "půjčovaly" v závislosti na potřebě.

 

Tyto vyšší úrovně velení měli na starost vysocí důstojníci Luftwaffe, z praktického hlediska ale byla pro letové osádky a pozemní personál nejdůležitější Geschwader (eskadra), které velel major, podplukovník (Oberstleutnant) či plukovník (Oberst) - hodnost velitele byla závislá na velikosti eskadry. Zde je třeba mít na paměti, že organizační struktura Luftwaffe rozlišovala mezi hodností a funkcí. Například funkce komodora eskadry (Geschwader Kommodore) tak byla popisem funkce, nikoliv označením hodnosti. Stejné pravidlo se pak užívalo i na nižších organizačních úrovních.

 

Geschwader se obvykle sestávala ze tří skupin (Gruppe, přibližnými ekvivalenty bylo křídlo RAF či skupina USAAF), doplněných štábní letkou (Stab), ve které létal komodor eskadry se členy svého štábu, jakými byli například adjutant letky (Geschwader Adjutant) či operační důstojník. Tabulkové hodnoty určovaly sílu jedné Geschwader na 94 strojů, organizovaných do tří Gruppen po třiceti plus čtyři letouny štábní letky. Tato čísla se ale během války často měnily v závislosti na dostupnosti letounů či případné specializaci některých jednotek.

 

Gruppe, sdružující zhruba 30 letounů, byly většinou umisťovány na stejné letiště (ačkoliv i to se mohlo lišit). Bylo proto typickým jevem, že na úrovni skupiny vládlo silné kamarádské pouto, neboť muži z jedné Gruppe totiž den za dnem bok po boku žili i bojovali. V čele Gruppe stál Gruppenkommodor, komodor skupiny, kterážto funkce byla obvykle zastávána kapitánem (Hauptmann) či majorem. Zde by bylo vhodné ukázat odlišnosti mezi působností v jednotlivých letectev. Zatímco v rámci Luftwaffe měl letec v hodnosti kapitána na starost celou Gruppe, zahrnující až 30 letounů, jeho protějšek z řad RAF (Flight Lieutenant) většinou velel pouze šesti strojům v rámci jedné letky.

 

Gruppe se obvykle sestávala ze tří letek (Staffel). Původně měla jedna Staffel devět letounů, po zavedení čtyřčlenného roje (Schwarm) jako základní formace ale byl počet strojů v jedné Staffel navýšen na 12. V čele Staffel stál Staffelkapitan - tento post byl přidělován většinou nadporučíkovi či kapitánovi. I zde se dá najít odlišnost oproti RAF či USAAF, neboť v americkém či britském letectvu by pilot v hodnosti kapitána velel maximálně sekci o třech až čtyřech strojích, a byl by považován za poddůstojníka. Během války standardní početní stavy Staffeln rostly až na 16 strojů, vedle čehož u letek působilo i množství podpůrného personálu - minimum pro stíhací letky bylo 150 mužů, zatímco bombardovací letky si vystačily s osmdesáti muži a zbytek byl poskytován pozemním personálem ze stavu dotyčné letecké župy.

 

Emblém jednotky of 2./JG 20
2. Staffel, I. Gruppe,
Jagdgeschwader 20

To nás přivádí k systému označování jednotek. Geschwader (eskadra) se zkracovala na písmeno G, před nějž bylo umístěno písmeno podle druhu eskadry - stíhací eskadra (Jagd) tak měla označení JG, kdežto bombardovací (Kampf) nesla zkratku KG. Plný název pak zněl například Kampfgeschwader 76 - 76. bombardovací letka. Jednotlivé Gruppen pak byly označovány číslicemi před zkratkou letky - například druhá Gruppe letky JG 52 proto byla označena jako II./JG 52. Jednotlivé Staffeln se v rámci Gruppe označovaly arabskými číslicemi, kdy čísla 1,2,3 náležely I. Gruppe, 4,5,6 II. Gruppe a tak dále. Vysvětleno na příkladu - označení 8./StG 2 znamená, že se jedná o 8. Geschwader ze stavu Stukageschwader 2 (2. peruť střemhlavých bombardérů), a číslice 8 značí, že daná Staffel náleží do III. Gruppe.

 

Je třeba ale vzít v potaz fakt, že výše uvedené informace ve většině případů popisují jednotky při plných stavech během plnění konvenčních úloh. V praxi se ale často stávalo, že čísla, velitelské hodnosti a oblast zodpovědnosti se měnila podle operačních požadavků, bojových ztrát a změn organizační struktury v průběhu války. I přesto ale doufáme, že vám tento článek pomůže proniknout do na první pohled složité organizační struktury Luftwaffe a získat o ní alespoň základní znalosti.

 


Emblém Stabsgruppe Jagdgeschwader 1 (Stab./JG 1), který bude vložen do hry v následující aktualizaci: 

Emblém vytvořen hráčem Jej 'CharlieFoxtrot' Ortiz

 

War Thunder tým

Přečtěte si více:
Představujeme velkou aktualizaci “Seek & Destroy”!
MPK Pr.11451: Nadvláda v mělkých vodách
Seek & Destroy: Vylepšení & úpravy
Den německého námořnictva: Dvě lodě a emblém!