War Thunder background
Boti ve War Thunderu: co jsou zač a jak se jich chceme zbavit

Rádi bychom se věnovali problému, který se v naší komunitě objevuje stále častěji: problematice botů, s nimiž se někteří z vás setkávají během bitev, a to především kvůli jejich nepřirozenému chování. Objevují se také hráčské účty s podivnými statistikami, které zvedají obočí. Považujeme za nezbytné informovat naši komunitu o povaze těchto botů a o našich plánech boje proti nim.

Nejprve bychom chtěli vyjádřit upřímnou vděčnost všem, kteří tento problém nahlásili a nadále hlásí. Díky vaší aktivní účasti je naše komunita silná a odolná. Nedávný prudký nárůst počtu botů působících v naší hře nás všechny znepokojuje a na řešení tohoto problému usilovně pracujeme.

V uplynulých měsících jsme prováděli rozsáhlou studii, abychom pochopili, jak tito boti fungují, co motivuje jejich tvůrce, a hlavně jak proti nim můžeme co nejúčinněji bojovat. Není to snadný úkol, protože v mnoha případech se skuteční hráči pohybují a bojují v bitvě podobně, jako to dělají tito boti, samozřejmě ne identicky - musíme však být opatrní a eliminovat jakoukoli chybovost a ujistit se, že se při jejich odhalování dokážeme vyhnout falešně pozitivním výsledkům.

Boti se používají především k umělému posilování účtů, které jsou pak prodávány za účelem zisku - tato praxe někdy zahrnuje i nezákonné použití ukradených údajů o platebních kartách. Existují také případy, kdy je software botů prodáván těm, kteří si chtějí posílit své hráčské účty sami. Všechny tyto praktiky porušují pravidla naší hry a poškozují jak naše hráče, tak hru jako celek.

V současné době je naší okamžitou reakcí samozřejmě detekce a zákaz všech botů, na které narazíme. Například minulý víkend jsme prostudovali stovky hlášení hráčů a zakázali 215 účtů, které určitě používaly boty nebo jiný zakázaný software třetích stran. Proto bychom rádi zdůraznili, že nákup botů nebo posílených účtů povede - dříve či později - k zabanování účtu, což znamená ztrátu jak peněz, tak herního postupu. Zároveň vás žádáme, abyste všechny boty nahlásili prostřednictvím systému hlášení ve hře. Vaše podpora nám umožní zbavit se těchto botů ještě rychleji.

Uznáváme a hluboce litujeme případů, kdy některá minulá hlášení nevedla k zákazům uživatelů, jak jsme očekávali. Na vašich hlasech nám záleží a každé hlášení má zásadní význam pro zachování spravedlnosti a integrity hry. Abychom to vyřešili, v současné době přepracováváme náš systém zpracování hlášení, abychom zajistili rychlejší a efektivnější reakci. Kromě toho, abychom zefektivnili naše chápání a řešení problému botů, zavedeme během několika dní samostatné kategorie určené speciálně pro hlášení botů.

Plně si však uvědomujeme, že zákaz jednotlivých účtů napojených na boty je dočasným řešením, a proto se snažíme najít dlouhodobé řešení, abychom zajistili zachování správného herního zážitku ve War Thunderu. Zkoumáme různé možnosti a v případě potřeby jsme dokonce připraveni zavést drastická opatření, jako je CAPTCHA (před bitvou nebo v bitvě) pro účty, které označíme za podezřelé, abychom omezili používání botů.

Jasnější představu o časovém harmonogramu budeme mít po vydání další velké aktualizace a aktualizací plánu ekonomiky, které v současné době vyžadují většinu našeho času. Ujišťujeme vás, že naše odhodlání vyřešit tento problém zůstává neochvějné a naše úsilí směřuje k co nejrychlejšímu zavedení těchto protiopatření.

Děkujeme vám za trpělivost, pochopení a trvalou podporu. Těšíme se, že se s vámi brzy podělíme o další novinky.

Přečtěte si více:
Sledujte Armored Apex 2024 a získejte unikátní odměny z Twitch Drops!
Představujeme Skilled Marksman, 16. sezónu Bitevního pasu!
Hunter FGA.9 je dostupný u příležitosti prvního letu!
Bojová technika Bitevního pasu: Šolef V.1