War Thunder background
Stránky historie (září)

Po celý měsíc budete mít postupně k dispozici osm úkolů. Za splnění každého úkolu získáte trofej s odměnou, zatímco za splnění všech úkolů získáte unikátní profilový obrázek ve hře.

Podrobný popis aktuálního úkolu i celkového postupu najdete po kliknutí na svou přezdívku → Úspěchy → Stránky historie.

Marcario García byl prvním mexickým přistěhovalcem, který obdržel Medaili cti, nejvyšší vojenské vyznamenání USA. García se zúčastnil invaze v Normandii a první vyznamenání obdržel v létě 1944. V bitvě v Hürtgenském lese při boji s německými jednotkami pod velením Grosshaua García sám zničil dvě nepřátelská kulometná hnízda a zajal čtyři zajatce, a přestože byl zraněn, pokračoval v boji až do splnění svého úkolu.

Marcario García

Do 3. října 13:30 si můžete okamžitě zakoupit profilový obrázek pomocí Zlatých orlic, aniž byste museli plnit úkoly. Klikněte na Přezdívka → Úspěchy → Stránky historie (září)

Trofej s odměnou za každý úkol

Za splnění každého jednotlivého úkolu získáte trofej s jednou z následujících odměn:

  • 20-50% RP booster na 3-10 bitev;
  • 20-50% SL booster na 3-10 bitev;
  • 3-5 univerzálních záložních strojů;
  • 1 den prémiového účtu;
  • Náhodná kamufláž pro bojová vozidla (z nabídky kamufláží, které lze v současné době získat ve hře za splnění úkolů nebo nákupem pomocí Zlatých orlic).

Další podmínky

  • Úkoly jsou dostupné od 13:00 do 13:30 posledního dne každého úkolu.
  • Úkoly lze plnit v náhodných bitvách, s výjimkou režimu “Zteč”

1. září — 4. září
Operace Grand Slam

Klíčová operace druhé indicko-pákistánské války v roce 1965. Pákistánské síly odřízly indické zásobovací linie pod Džammú a na začátku útoku měly drtivou početní převahu, ale druhého dne operace se jejich velení náhle změnilo. Indická armáda využila této přestávky k posílení svého kontingentu v regionu, takže bitva nakonec skončila patem.

5. září — 8. září
Berlínská přehlídka vítězství v roce 1945

Přestože boje v Berlíně utichly v květnu 1945, velká přehlídka vítězství se všemi Spojenci se konala až o něco později: Spojenci se rozhodli uspořádat ji až po skončení druhé světové války. A tak poté, co Japonsko 2. září kapitulovalo, uspořádali vojáci SSSR, USA, Velké Británie a Francie 7. září v Berlíně přehlídku vítězství.

8. září — 11. září
Operace Achse

V létě 1943 po vylodění Spojenců na Sicílii došlo v Itálii ke státnímu převratu: Mussoliniho vláda byla odstavena od moci a nové vedení se vzdalo Spojencům. Hitler se nemohl smířit s tím, že jeho hlavní spojenec odstoupil z války, a proto vyslal německé jednotky, aby nastolily kontrolu nad severní a střední Itálií včetně Říma. Wehrmacht své úkoly úspěšně splnil a od září 1943 byla na okupovaných územích zřízena loutková Sálská republika vedená Mussolinim.

12. září — 15. září
Rižská ofenzíva (1944)

Po úspěchu Šiaulské ofenzívy a vítězství nad německými silami v Estonsku musela Rudá armáda provést závěrečnou operaci, aby rozdělila armádní skupiny Wehrmachtu Sever a Střed. V důsledku rižské ofenzívy postoupila sovětská vojska k Baltskému moři, zatímco Severní armádní skupina Wehrmachtu byla odříznuta a obklíčena v Kurské kapse, kde zůstala až do konce války.

16. září — 19. září
Bitva u Chawindy

Poté, co Indie zastavila útok Pákistánu, zahájila protiofenzívu a využila své drtivé síly v oblasti Chawinda. Pákistánské síly využily leteckou podporu, aby vydržely dostatečně dlouho, než dorazily posily, a bitva opět skončila patem - s obrovskými tankovými ztrátami na obou stranách.

19. září — 22. září
Bitva o Hürtgenský les

Bitva u Hürtgenského lesa začala 19. září 1944 a trvala tři měsíce, čímž se stala nejdelší bitvou v historii americké armády. Wehrmacht bojoval na svém domácím území, využíval husté lesy a opevnění, zaminovával cesty a kladl pasti. Přestože Američané disponovali větším počtem mužů, jejich postup byl pomalý s velkými ztrátami. Úspěšná obrana Hürtgenského lesa se stala předehrou k velké ardenské protiofenzívě německých sil.

23. září — 26. září
Obranná operace Tuapse

25. září 1942 začala Tuapská obranná operace, součást strategické bitvy o Kavkaz. Rudá armáda úspěšně zastavila německé síly pod Tuapse, nedovolila jim dobýt město a dosáhnout Černého moře. Do konce listopadu se postup Wehrmachtu v oblasti zcela zastavil a sovětská armáda přešla do protiofenzívy, čímž zahájila osvobozování Kubáně.

27. září — 30. září
Operace Halberd

Koncem září 1941 doprovázelo britské královské námořnictvo na Maltu zásobovací konvoj. Italové se jej pokusili zadržet, ale byli odrazeni silou doprovodných sil: 3 bitevní lodě, 18 torpédoborců, 8 ponorek a letadlová loď. Britská flotila s využitím své drtivé síly snadno odrazila útok ze vzduchu a dopravila náklad na místo určení.

Přečtěte si více:
Získejte Alcione v akci Let albatrosa!
Sledujte Armored Apex 2024 a získejte unikátní odměny z Twitch Drops!
Válečné dluhopisy: "Skilled Marksman"
Let Albatrosu: Alcione