War Thunder background
Stránky historie (srpen)

Na celý měsíc budete mít postupně k dispozici 8 úkolů, jeden za druhým. Splnění každého úkolu vám přinese trofej s odměnou a splnění všech pak jedinečný profilový obrázek ve hře.

Podrobný popis aktuálního úkolu a váš celkový postup najdete po kliknutí na vaši přezdívku → Úspěchy → Stránky historie

Aleksandra Samusenková byla velitelkou tanku a styčnou důstojnicí, která bojovala v sovětské armádě od roku 1941 až do své smrti v roce 1945. Byla jedinou ženou, která měla hodnost zástupce velitele tankového praporu. Za statečnost v bitvě u Kurska jí byl udělen Řád rudé hvězdy. Samusenková zemřela na následky zranění 3. Března 1945. Je pohřbena na náměstí města Lobez v Polsku.

Aleksandra Samusenková

Profilový obrázek za Zlaté orlice si můžete zakoupit okamžitě až do 3. září, 13:30, aniž byste museli plnit úkoly. Klepněte na svou přezdívku → Úspěchy → Stránky historie (srpen)

Trofej s odměnou za každý úkol

Za splnění každého jednotlivého úkolu získáte trofej s jednou z následujících odměn:

  • 20-50% RP booster na 3-10 bitev
  • 20-50% SL booster na 3-10 bitev
  • 3-5 univerzálních záložních strojů
  • 1 den prémiového účtu
  • Náhodná kamufláž pro bojová vozidla (z výběru kamufláží, které lze aktuálně získat ve hře za plnění úkolů nebo nákupu pomocí Zlatých orlic).

Další podmínky

  • Úkoly jsou k dispozici od 13:00 uvedeného data do 13:30 uvedeného data u každého úkolu.
  • Úkoly lze plnit v náhodných bitvách, s výjimkou režimu „Zteč“.

2. srpna — 5. srpna
Operace Polkovoděc Rumjancev

3. srpna 1943 dosáhla bitva u Kurska své závěrečné fáze: Rudá armáda zahájila útočnou operaci Bělgorod-Charkov, pojmenovanou „Polkovoděc Rumjancev“ po jednom z nejvýznamnějších ruských generálů 18. století. Cíle operace byly splněny, i když to mělo svou cenu. Bělgorod byl osvobozen 5. srpna a Charkov 23. srpna. Od té doby se tam v těchto dnech slaví Den města.

6. srpna — 9. srpna
Operace Lüttich

Zoufalá protiofenzíva německých sil proti americkým pozicím u města Mortain v Normandii byla pojmenována operace Lüttich po belgickém městě Lutych, místě německého vítězství na počátku první světové války. Ale v srpnu 1944 Německo postrádalo dostatek palebné síly pro účinný protiútok a Spojenci kontrolovali vzduch. Němci doufali, že nepřítele překvapí, ale to nestačilo: v důsledku toho ztratili polovinu svých tanků a za pár týdnů byla celá 7. armáda Wehrmachtu obklíčena a vzdala se Spojencům.

10. srpna — 13. srpna
Ofenzíva u Tartu

Po osvobození Narvy koncem června 1944 se Rudá armáda přesunula dále na západ, směrem k Tartu, druhému největšímu estonskému městu. Sovětské síly však místo čelního útoku na dobře posílené pozice nepřítele překročily Čudské jezero a přepravily několik tisíc vojáků za nepřátelské linie. To sehrálo důležitou roli při osvobození Tartu, ke kterému nakonec došlo 25. srpna.

13. srpna — 16. srpna
Operace Eagle Attack

13. srpen 1940 byl v plánech Wehrmachtu označen jako Adlertag, „Den orla“. Na tento den Luftwaffe plánovala provést operaci Eagle Attack, rozdrtit britské letectvo před operací Sea Lion, která znamenala invazi německých jednotek do Velké Británie. Ale ani během dne orla, ani v příštím měsíci se Luftwaffe nepodařilo zajistit rozhodující vzdušné vítězství. Operace Sea Lion byla tedy zrušena a Německo se místo toho uchýlilo k masovému bombardování Británie.

17. srpna — 20. srpna
Operace Starlite

První velká vojenská operace amerických jednotek ve Vietnamu. Po obdržení informací o chystaném útoku jednotek Vietkongu na americkou leteckou základnu Ču-Laj vedlo americké velení preventivní útok kombinovanými zbraněmi za účasti pozemních, leteckých a námořních jednotek. 18. srpna 1965 se mariňáci vylodili poblíž pozic Viet Congu a nenechali nepříteli žádnou šanci. Přeživší partyzáni byli nuceni ustoupit.

21. srpna — 24. srpna
Kozelská ofenzíva

Od 22. srpna do 10. září 1942 vedla Rudá armáda pod Kalugou protiofenzívu v naději, že se jí podaří obklíčit německé síly v malém výběžku. Sovětská armáda ztratila v krutých bojích 500 tanků a nedokázala dosáhnout svých cílů: Němci byli zastaveni, ale nebyli obklíčeni.

24. srpna — 27. srpna
Bitva u zátoky Milne

25. srpna 1942 japonské námořní síly vedly útok na spojenecké letiště v Milne Bay na nejvýchodnějším bodě Nové Guineje. Japonské velení značně podcenilo počet australských vojáků, kteří nakonec útočníky rozdrtili a donutili přeživší k evakuaci. Bylo to první velké vítězství Spojenců nad japonskou pěchotou ve druhé světové válce.

28. srpna — 31. srpna
Bitva u Alam el Halfa

Od 30. srpna do 5. září 1942 se mocnosti Osy pod velením generála polního maršála Erwina Rommela pokusily obklíčit britskou armádu na jih od El-Alameinu v Egyptě. Byla to poslední velká ofenzíva Osy v Africe: Rommel doufal, že rozdrtí Brity, dokud nedorazí jejich posily. Netušil, že nepřítel, který prolomil kód Enigmy, zachytil všechny jejich zprávy. Britové nalákali síly Osy na místo, které si vybrali, použili tanky jako protitanková děla a útok úspěšně odrazili.

Přečtěte si více:
Představujeme vítěze turnaje Air Superiority 2024!
Získejte Churchill AVRE v akci Operace Overlord!
Stránky historie (červen): Vojenský ženista
Nové mapy: Tajemné údolí a Beringovo moře!