War Thunder background
Kronštadt: Roztříštěný sen

Kronštadt byl pokročilý sovětský bitevní křižník navržený v polovině 30. let 20. století. Fanoušci sovětských válečných lodí budou mít brzy možnost převzít velení bitevního křižníku Kronštadt, který zakotví v hráčských přístavech v další velké aktualizaci Danger Zone!

Ve zkratce: Sovětský bitevní křižník z 30. let 20. století s velkou palebnou silou a vynikající pohyblivostí na úkor ochrany.

Kronštadt, bitevní křižník, SSSR, V. úroveň

Vlastnosti:

  • Vynikající mobilita
  • Silný arzenál
  • Průzkumné letadlo
  • Zranitelný palbou velké ráže
  • Velká silueta
Něco z historie

Během třicátých let sovětští konstruktéři intenzivně pracovali na navrhování nových válečných lodí pro sovětské námořnictvo. Mezi hlavní priority patřil vývoj nové konstrukce křižníku, který by mohl čelit 10 000tunovým křižníkům jiných států. Do roku 1935 bylo předloženo několik návrhů, z nichž žádný neprošel prvotním schválením. Námořnictvo požadovalo nový projekt, ale podepsání námořní dohody s Velkou Británií v roce 1937 způsobilo kolizi požadavků s jiným podobným projektem, což nakonec vedlo k tomu, že i tento projekt byl krátce poté zrušen.

Přesto se námořnictvo stále snažilo zkonstruovat rychlou a silnou protiváhu křižníkům jiných států, což vedlo k vývoji bitevního křižníku Projekt 69. Avšak již upravené požadavky na 26 200tunové plavidlo se ukázaly jako nedostatečné poté, co se sovětské námořnictvo dozvědělo o specifikacích německých bitevních lodí třídy Scharnhost. To vedlo k další aktualizaci požadavků v červenci 1938, které nyní požadovaly vyzbrojený bitevní křižník o výtlaku 31 000 tun (neboli „těžký křižník“). Po další sérii revizí byl projekt nakonec schválen ke stavbě v létě 1939, přičemž byly objednány dvě lodě s dokončením do roku 1943.

Kýl jedné z objednaných lodí - Kronštadt - byl položen 30. listopadu 1939 v Leningradu. Kvůli velkým konstrukčním zpožděním však byla v době, kdy německá armáda v červnu 1941 zahájila boj se SSSR, dokončena pouze z 10 %. Po invazi byly veškeré další stavební práce pozastaveny a část Kronštadtu byla později využita pro opevnění kolem Leningradu. Po válce byly vypracovány plány na přestavbu Kronštadtu na letadlovou loď, ale její konstrukce byla již považována za zastaralou, což vedlo k zamítnutí návrhu. V roce 1947 bylo učiněno konečné rozhodnutí demontovat a sešrotovat částečně postavený trup.

obraz

obraz

Ve War Thunderu bude Kronštadt novým kapitálním plavidlem nejvyšší úrovně, které posílí sovětskou oceánskou flotilu v rámci další velké aktualizace Danger Zone. Díky kombinaci silné palebné síly a vynikající pohyblivosti dostanou kapitáni brzy možnost převzít velení nad vůbec prvním křižníkem, který se ve hře dostane do sovětské flotily!

Během své složité konstrukční historie se sovětští lodní konstruktéři postarali o to, aby byl Kronštadt schopen úspěšně čelit válečným lodím srovnatelných zemí. Úspěch tohoto snažení se skutečně projeví, když si kapitáni všimnou působivé palebné síly Kronštadtu. Konkrétně je loď vybavena těžkou baterií devíti 12'' (305 mm) děl rozmístěných ve třech trojitých věžích. Během střeleckých soubojů je hlavní baterie podporována celkem osmi 6'' (152 mm) děly, přičemž dvě dvojité věže jsou umístěny pod každým bokem příďové nástavby lodi. Díky tomu je Kronštadt ideálně vybaven pro boj s prakticky všemi hladinovými hrozbami, s nimiž se může setkat v námořních bitvách.

Stáhnout tapetu:

To však ještě není konec příběhu, protože to nezahrnuje všechny zbraně Kronštadtu. Válečná loď má také poměrně schopnou protivzdušnou obranu. Konkrétně je Kronštadt vybaven čtyřmi zdvojenými 100mm víceúčelovými kanóny, které doplňuje dalších sedm čtveřic 37mm automatických kanónů krátkého dostřelu. V důsledku toho může Kronštadt snadno čelit bezprostředním leteckým útokům, ale kapitáni se mohou setkat s určitými obtížemi při účinném zachycení nepřátelských letadel na větší vzdálenosti nebo ve větších výškách. V případě druhého scénáře je třeba mít na paměti, že Kronštadt je poměrně velký cíl, a tedy ideální kořist pro výškové bombardéry!

To na druhou stranu neznamená, že Kronštadt je snadným cílem k zasažení a zničení. Je tomu právě naopak, protože pohonný systém Kronštadtu dokáže vyvinout až 210 000 koní, což vede k maximální rychlosti 32 uzlů (59,2 km/h). Důvodem, proč kapitáni potřebují tuto mobilitu, je také to, proč loď tuto schopnost vůbec má. Konkrétně pancéřová ochrana Kronštadtu se nachází přesně mezi standardy ochrany křižníku a bitevní lodi. Díky 230 mm silnému pásu a 330 mm pancíři kolem velitelské věže je Kronshtadt dostatečně chráněn proti palbě křižníků, ale je poněkud zranitelný palbou těžších plavidel, například bitevních lodí. Proto se kapitánům doporučuje, aby nevystavovali příliš velkou část povrchu lodi těžké palbě a plně využívali vynikající pohyblivost, aby zůstali obtížně zasažitelní.

Kronštadt brzy zakotví v hráčských přístavech, protože do War Thunderu dorazí v rámci další velké aktualizace Danger Zone, která přijde již brzy. Mezitím sledujte horizont, kde se dozvíte další novinky a my budeme pokračovat v odhalování dalších zajímavých novinek, které vás čekají v nadcházející aktualizaci. Do té doby klidná moře a šťastný lov, kapitáni!

Přečtěte si více:
Su-27SM: Divoký Flanker!
Předobjednávka: Leopard 2A4M CAN
USS Des Moines se dočasně vrací u příležitosti svého výročí!
Možnost malých týmů v leteckých Realistických bitvách